Lukuvuosimaksut vieraskielisissä koulutuksissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisille hakijoille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lukuvuosimaksut vieraskielisissä koulutuksissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisille hakijoille

Lukuvuosimaksut vieraskielisissä koulutuksissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisille hakijoille

23.08.2016 15:26

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) lukuvuosimaksu Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisille opiskelijoille on 1.8.2017 alkaen AMK-tutkinnoissa 8 700 euroa ja ylemmissä AMK-tutkinnoissa 9 700 euroa.

Ammattikorkeakoululakiin tämän vuoden alussa tulleiden muutosten mukaisesti Suomen ammattikorkeakoulut alkavat periä lukuvuosimaksuja. Lukuvuosimaksun maksavat HAMKin vieraskielisissä, tutkintoon johtavissa koulutuksissa 1.8.2017 ja sen jälkeen aloittavat EU- ja ETA-maiden ulkopuoliset opiskelijat.

Lukuvuosimaksua ei peritä vieraskielisissä koulutuksissa aloittavilta suomalaisilta opiskelijoilta eikä EU:n kansalaisilta, pysyvästi Suomessa tai EU:ssa oleskelevilta tai heidän perheenjäseniltään. Lukuvuosimaksut eivät koske HAMKin suomenkielisiä koulutuksia eivätkä niitä, jotka ovat aloittaneet opintonsa HAMKissa jo aiemmin.

HAMK tulee kehittämään apurahajärjestelmän niille henkilöille, joita lukuvuosimaksu koskee. Apurahan saamisen kriteereistä ja apurahan hakemisesta tullaan tiedottamaan lähiaikoina tarkemmin.

Lukuvuosimaksusta päätti Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kokouksessaan 22.8.2016.

Hämeen ammattikorkeakoulun viidestä vieraskielisestä koulutuksesta neljä johtaa AMK-tutkintoon ja yksi ylempään AMK-tutkintoon. Vieraskielistä koulutusta järjestetään Valkeakoskella, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Katso tarkemmat tiedot lukuvuosimaksuista koulutusten sivuilta: ​

Construction Engineering >> 

Electrical and Automation Engineering >> 

International Business >> 

Mechanical Engineering and Production Technology >> 

Business Management and Entrepreneurship >>

Lisätiedot: 
Hakijapalvelut, p. (03) 646 4503 (AMK-tutkinto) tai (03) 646 4504 (ylempi AMK-tutkinto) tai s-posti admissions(at)hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]