Metsäyrittäjän täytyy uudistua – apua on tarjolla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Metsäyrittäjän täytyy uudistua – apua on tarjolla

Metsäyrittäjän täytyy uudistua – apua on tarjolla

07.10.2016 11:04

Metsäalan yrittäjät ovat tilanteessa, jossa on pakko uudistua ja tarkastella osaamista muuttuneessa tilanteessa.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston toteuttamassa Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa metsäpalvelu- ja koneyrittäjät yhdessä metsänomistajien kanssa valmistautuvat tulevaisuuden palvelutarpeisiin ja yhteistyöhön. Hankkeessa toteutetaan työpajakiertue, jossa keskeistä on sertifiointikoulutus. Lisäksi perehdytään digitaalisiin materiaaleihin ja luodaan palvelutuotepaketteja, jotka parhaiten vastaavat tulevaisuuden metsänomistajien tarpeisiin.

Sertifikaattien sekä omaehtoisten monimuotoisuutta ja vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden kysyntä alalla on selkeässä kasvussa. Metsäteollisuus haluaa kantaa entistä suuremman vastuun metsien kestävästä käytöstä, sillä se on kalliille Suomelle ainut keino säilyttää paikka globaaleilla markkinoilla. Samaan aikaan metsäteollisuus ulkoistaa toimintojaan ja vastuuta yrittäjille enenevissä määrin toimintojen tehostamiseksi.

Toimintojen tehostaminen edellyttää digitalisoitumista, joka on muuttunut arkipäiväiseksi tavaksi toimia myös metsäalalla. Haasteeksi onkin muodostunut pysyä ajan tasalla kaikista uusista digitaalisista sovelluksista ja osata hyödyntää niitä liiketoiminnassa. 

Puun korjuumäärien kasvattaminen samanaikaisesti, kun toimintoja teollisuudessa ja puunkorjuussa tehostetaan, on luonut uudenlaisen tarpeen ja mahdollisuuden alan pienyrittäjien yhteistyölle, verkostoitumiselle, palveluiden tuotteistamiselle sekä osaamisen päivittämiselle. 

Valtakunnallinen työpajakiertue ja metsätapahtumia

Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen työpajakiertue, joka kattaa 6–7 paikkakuntaa ja tarjoaa 12–14 työpajaa. Kiertueella pääsee päivittämään osaamisensa PEFC- ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista. Työpajakiertueen pohjalta työstetään metsäpalvelu- ja koneyrittäjien tulevaisuuden palvelutuotteita.

Yrittäjät järjestävät yhteistyössä muiden metsätoimijoiden kanssa maakunnissa 3–4 metsätapahtumaa, joissa esitellään toimintaa ja palveluita ja toteutetaan kaksi opintomatkaa ulkomaille metsätapahtumiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään seminaareja, opintomatkoja sekä laaditaan verkko-opetusmateriaali sertifioinnista.

Uudistuva metsäyrittäjä -hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta ja Metsämiesten Säätiöstä. Hanketta ovat olleet aktiivisesti ideoimassa ja viemässä eteenpäin sekä Meto -metsäpalveluyrittäjät että Koneyrittäjien liitto. Työrukkasiksi yrittäjät valitsivat metsäalan hankkeita menestyksekkäästi vetäneen Hämeen ammattikorkeakoulun sekä tulevaisuusosaamisen taidoista, kauppatieteellisestä ja yrittäjyystutkimuksesta tunnetun Turun yliopiston. Hanke käynnistyi kesällä 2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen tapahtumista tiedotetaan Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoja

projektipäällikkö Minna Palos

puh. 040 567 7627

s-posti minna.palos@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]