Monialaista yrittäjyyttä voi oppia vain tekemällä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Monialaista yrittäjyyttä voi oppia vain tekemällä

Monialaista yrittäjyyttä voi oppia vain tekemällä

07.12.2016 13:32

Tulevat agrologit huhkivat Mustialassa monialaisen yrittäjyyden opintojen parissa syys-lokakuussa. Oppiminen tapahtui työelämälähtöisesti.

Opintokokonaisuuden olivat suunnitelleet lehtorit Outi Vahtila ja Eero Jaakkola. Kansainvälisen tuulahduksen toi riistatalouden dosentti, tohtori Fiona Schönfeld, HAMKin partnerikorkeakoulusta FH Weihenstephan-Triesdorfista. Toteutus oli rakennettu siten, että opiskelija saattoi valita, suorittaako moduulin etäopintoina, työn ohessa vai osallistuuko lähiopetukseen.

Moduulissa oli ulkopuolisia asiantuntijoita mm. Sitrasta, Melasta, Leader-toimintaryhmästä, pankista sekä kunnista. Lisäksi opiskelijat osallistuivat alan seminaareihin ja vierailivat monialaisissa yrityksissä.

Opiskelu oli tiimityötä ja perustui pääosin opiskelijoiden omaan tekemiseen ja valintoihin. Lähiohjauksessa hyödynnettiin toiminnallisia menetelmiä (8-16 malli). Luovuuteen kannustava rento ilmapiiri mahdollisti yrittäjyyteen olennaisesti kuuluvan esiintymistaidon harjoittelun.

Reaaliaikainen videokuva- ja ääniyhteys mahdollisti osallistumisen lähiohjaukseen. Videoyhteyttä täydensi reaaliaikaisesti päivittyvä valokuvagalleria, jonne tallennettiin päivän aikana tuotettuja piirroksia ja muuta toimintaa. Näin myös täysin itsenäisesti suorittavat opiskelijat pystyivät seuraaman moduulin etenemistä.

Tulevaisuuteen tähtäävää liiketoimintaa

Agrologiopiskelijat Aliisa Kukkola ja Taru Jokinen kokivat, että Monialainen yrittäjyys -moduuli oli opiskelijan kannalta varsin hyödyllinen. Opintojen annista Aliisa ja Taru toteavat:

– Moduulissa tehtiin paljon erilaisia yrittäjyyteen liittyviä projekteja ja pienempiä tehtäviä. Yhtenä projektina oli tiimin liiketoimintasuunnitelman tekeminen. Tehtävässä opettajat painottivat, että liiketoimintasuunnitelman idean tulisi olla innovatiivinen ja hyödynnettävissä oleva. Tiimimme ajatusmaailma oli hyvin tulevaisuussuuntautunut, joten valitsimme aiheeksi sirkkojen kasvattamisen elintarvikkeeksi. Tiedon etsiminen tässä tapauksessa oli suhteellisen haastavaa, mutta löysimme hyviä kontakteja, joilta saimme tietoa hyönteisistä. Kävimme esimerkiksi tapaamassa sirkkojen kasvattamiseen erikoistuneita konsultteja. Henkilöt, joihin olimme kontaktissa, olivat hyvin innoissaan meidän kiinnostuksesta ja auttoivat mielellään.

– Liiketoimintasuunnitelman tuottaminen oli mielenkiintoista, sillä teimme sitä täysin myöhemmin käyttöön otetavaksi. Jouduimme miettimään todelliset kustannukset, investoinnit, markkinoinnit sekä kasvatusmenetelmät. Vaikka aihealue oli hyvin uusi, niin näemme sen olevan tulevaisuudessa mahdollisesti uusi varteenotettava maatalouden tuotantosuunta.

Moduulin päätteeksi messut

Moduulin osaamisen näyttö kiteytyi kokoavaan tehtävään sekä moduulin päätteeksi järjestettyihin yritysmessuihin, joilla opiskelijat esittelivät suunnittelemaansa yritystoimintaa.

moduulimustiala.jpg

Katso video ” Monialainen yrittäjyys moduulin tarina

 

Lisätietoa maaseutuelinkeinojen koulutuksesta löytyy täältä

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]