Ohjaustoiminnan opiskelijat toivat taidetta kylille Janakkalassa ja Hämeenlinnassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohjaustoiminnan opiskelijat toivat taidetta kylille Janakkalassa ja Hämeenlinnassa

Ohjaustoiminnan opiskelijat toivat taidetta kylille Janakkalassa ja Hämeenlinnassa

20.04.2016 09:49

Taidetta kylille! -hankkeen loppuseminaari järjestetään Leppäkosken Voiman talolla (Leppäkoskentie 368, Leppäkoski) keskiviikkona 27.4.2016 kello 18.00–20.30.

Loppuseminaarin ohjelmassa on Taidetta kylille! -hankkeen toiminnan ja hankkeen aikana syntyneen Elokylä-toimintamallin esittelyä. Hankkeessa käytettiin Hämeenlinnan taidemuseon lainattavia taidekokoelmia, joita esittelee seminaarissa taiteilija Salla Laurinolli. Myös toiminnassa mukana olleet yhteyshenkilöt esittelevät toimintaa. ​Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Myös tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita paikalle.​

Hankkeen päätavoitteena oli taidesisältöisen verkostomaisen toimintamallin kehittäminen Kanta-Hämeen alueen maaseudulla. Miten kulttuuri- ja taidetoimintaa sekä jo olemassa olevia taidepalveluita ja -teoksia voidaan hyödyntää etenkin kyläyhteisön toiminnassa maaseudulla.

Hankkeen päätoteuttajat, ohjaustoiminnan artenomiopiskelijat Hanna Matsson ja Auni Tuovinen ottivat haasteen vastaan suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteistyössä kyläisten kanssa sellaista toimintaa, joka edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien yksilöiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä myös kylien ja yhteisöjen toimintaa ja hyvinvointia. Kylillä toteutettiin kyläläisten toiveiden mukaan useita taidetyöpajoja, ja seminaarissa esitellään työpajojen antia ja niissä syntyneitä teoksia.

Hankkeessa luotua toimintamallia voitaisiin soveltaa maaseutuyhteisöjen ohella myös esimerkiksi kaupungin lähiökeskusten toiminnassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Hämeen Kylät ry:n ja Hämeenlinnan Taidemuseon kanssa. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelma.

Hankkeessa olivat mukana Nummenkylän, Leppäkosken, Mallinkaisten sekä Heinäjoen kylät. Kyläyhteisöä osallistava toimintamalli tuottaa tietoa myös laajemmin Kanta-Hämeen kylien käyttöön.

Lisätietoa hankkeesta:​

Projektipäällikkö Raija Paju, p. 03 646 3679

Hämeen ammattikorkeakoulu

Ohjaustoiminnan koulutusohjelma

Hankkeen työpajaohjaaja Auni Tuovinen, p. 040 768 1217, taidettakylille@gmail.com

Facebookissa: Taidetta kylille

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]