Opettaminen ja lääketiede kiinnostavat partiolaisia eniten - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opettaminen ja lääketiede kiinnostavat partiolaisia eniten

Opettaminen ja lääketiede kiinnostavat partiolaisia eniten

07.09.2016 10:29

Yli puolella Roihu-suurleirillä tehtyyn kyselyyn vastanneista 10-19 -vuotiaista partiolaisista on jo unelmatyö tiedossa.

HAMKin paviljongilla Roihu-suurleirillä Evolla 20.-28.7. toteututtiin partiolaisille kysely, jossa pyydettiin vastaamaan kysymykseen “missä työssä tai ammatissa haluaisit tulevaisuudessa  työskennellä?”. Arvontalipukkeita kertyi yhdeksän päivän aikana  yhteensä n. 1 140 kappaletta. Näistä  “En osaa sanoa” -vastauksia ja tyhjiä oli noin 42% (480 kpl). Selkeä enemmistö, 58% (660 kpl) vastaajista kuitenkin nimesi ammatin tai alan josta haaveilee.

Suosituimmaksi alaksi nousi opetusala, jolle aikoo 12% vastanneista. Yksittäisistä ammateista eniten mainintoja saivat luokanopettaja, ja kolmanneksi suosituin ammatti oli lastentarhanopettaja. Muita suosittuja opetusalan ammatteja olivat mm maantiedon ja biologian opettaja sekä musiikinopettaja.

Toiseksi suosituin ala lääketiede, jolle aikoo suunnata 9% vastanneista. Toiseksi suosituimmaksi ammattinimikkeeksi nousi lääkäri (ml. kirurgit) mukaan lasketaan myös kirurgit. Myös lääketeollisuuden parissa työskentely kiinnosti useita vastaajia.

Kolmanneksi suosituin ala oli 8% suosiolla Evolle hyvin sopiva luonnonvara-ala, jossa ammattinimikkeistä nousivat esiin erilaiset metsänhoitoon ja matkailuun liittyvät työt kuten metsänhoitaja, eräopas, maanviljelijä ja ympäristösuunnittelija.

Neljännen sijan aloista vei kulttuuriala, joka kiinnostaa 7,5% vastaajista. Melkein tasoissa sen kanssa oli viidenneksi tullut sosiaali- ja terveysalan ammatit (7%).  Kuudennella sijalla oli tekniikan ala, jossa erityisesti insinöörin ura kiinnostaa nousten unelma-ammatteissa sijalle 4. Aloista seitsemänen paikan jakoivat kaupan ja hallinnon ala sekä luonnontieteellinen tutkimus (5,5%). Kymmenen kärkeen mahtuivat vielä suojelu- ja viranomaistyö (5%) ja humanistiset alat (4,5%).

Hiukan yllätten kasvavan tietoteknologian ammatit jäivät listan häntäpäähän vain 2% kiinnostukselle yhdessä poliittisen uran ja viestintäalan työtehtävien kanssa. Eksoottisimpia, mutta tulevaisuudessa hyvin mahdollisia urasuunnitelmia edustivat erilaiset avaruuslentoihin liittyvät ammatit kuten astronautti ja avaruusasema-arkkitehti. Niistä haaveilee 1,5% vastaajista.

​Suosituimmat alat

​Useimmin mainitut ammatit

12% ​opetusala (luokanopettaja, kieltenopettaja, lastentarhanopettaja)

​1. luokanopettaja

9% lääketiede (lastenlääkäri, kirurgi, lääke-edustaja)

​2. lääkäri/kirurgi

8% luonnonvara-ala (metsuri, maanviljelijä, eräopas)

​3. lastentarhanopettaja

​7,5% kulttuuriala (näyttelijä, kirjailija, muotoilija)

​4. insinööri

​7% sosiaali- ja terveysala (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti)

​5.  eläinlääkäri

​6% tekniikan ala (insinööri, arkkitehti)

​6. näyttelijä

​5,5% kaupan ja hallinnon ala (markkinointi, HR)

​7. maantiedon ja/tai biologian opettaja

​5,5% luonnontieteellinen tutkimus (fyysikko, astronomi, biologi)

​8. sairaanhoitaja

​5% suojelu- ja viranomaistyö (poliisi, sotilas)

​9. kampaaja 

​4,5% humanistiset alat (lakimies, psykologi, hstoriantutkija)

​10. kokki

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]