Opinnäytetyö: Brändiymmärrys tukee suunnittelutyötä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Brändiymmärrys tukee suunnittelutyötä

Opinnäytetyö: Brändiymmärrys tukee suunnittelutyötä

06.05.2016 08:13

Brändiymmärrys auttaa suunnittelijaa tutustumaan toimeksiantajan brändiin ja sen sisältöön. Sen avulla voidaan suunnitella tuotteita, jotka noudattavat koherentisti brändin sisältöä.

​Vakiintuneelle brändille suunnittelemista mallinsi Iina-Alisa Wahl ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään. Wahl valmistuu vaatetusalan muotoilijaksi Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) muotoilun koulutusohjelmasta keväällä 2016.

Suunnittelutyön ulkoistamisen vuoksi ja vaihtuvien toimeksiantojen yleistyessä on suunnittelijan usein tietoisesti tutustuttava asiakkaanaan olevaan yritykseen ja sen brändiin. Brändiymmärrys pohjaa terminä palvelumuotoilun teorioissa käytettyyn asiakasymmärryksen käsitteeseen. Siihen sisältyvää tiedonhankintaa, havainnointia ja mallintamista sovelletaan nyt tilanteisiin, joissa suunnittelijan asiakkaana on yritys. Brändiymmärrys hyödyntää myös brändäämisen rakennuselementtejä ja perusteoriaa analyysin pohjana.

Brändiymmärrystä voidaan kasvattaa tutkimalla ja analysoimalla brändin aineellisia ja aineettomia elementtejä, kuten arvopohjaa, viestintää ja markkinointia, visuaalista materiaalia tai tuotteiden muotokieltä. Tarkastelu voi tapahtua verbalisoimalla ja purkamalla brändiä joko brändin arvojen ja perinnön tai tuotteiden ominaisuuksien kautta. Tuloksena saadaan kattava kuva brändin ydinsanomasta, arvoista ja viestintätavasta. Tiedon avulla suunnittelutyö voidaan kohdentaa sellaisten tuotteiden tuottamiseen, jotka mahdollisimman hyvin ilmentävät brändin tarinaa, arvoja ja estetiikkaa.

Muotinäytös välittää brändin tarinaa myös kuluttajalle​
Yrityksen viestintä ja markkinointi tarjoavat osaltaan tietoa brändistä ja sen sisältämistä arvoista. Opinnäytetyössään Wahl käsittelee myös muotinäytöstä markkinointikeinona ja brändin ilmentäjänä. Muotinäytöksen konsepti käy läpi murrosta 2010-luvun verkostoviestinnän ja sosiaalisen median aikakaudella. Muotialan yritykset vahvistavat brändiään osallistavilla, internetpohjaisilla mallistoesittelyn muodoilla, jotka vievät niitä aiempaa kuluttajaorientoituneempaan suuntaan. Brändin välittämistä muotinäytöksessä Wahl tarkasteli suunnitellessaan näytösosamalliston ja siinä käytetyn painatuksen tanskalaissuunnittelija Henrik Vibskovlle. Laskostamista ja silkkipainoa hyödyntävät tuotteet esiteltiin Pariisin, Kööpenhaminan ja Prahan muotiviikoilla tammi-maaliskuussa 2016, osana Henrik Vibskovn uutta mallistoa ”The Jaw Nuts Piece”.

Lisätietoja: 
Iina-Alisa Wahl, iina.alisa.wahl@gmail.com

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]