Opinnäytetyö: Härkäpapusäilörehun optimaalisen korjuuajankohdan määrittäminen kasvustokokeen avulla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Härkäpapusäilörehun optimaalisen korjuuajankohdan määrittäminen kasvustokokeen avulla

Opinnäytetyö: Härkäpapusäilörehun optimaalisen korjuuajankohdan määrittäminen kasvustokokeen avulla

24.10.2016 15:57

Mustialassa kasvukaudella 2015 tehdyn härkäpavun viljelykokeen perusteella härkäpavun optimaalinen korjuuajankohta säilörehua tehtäessä on 70–90 päivää kylvöstä.

Näin toteaa Paula-Marianne Ojanen opinnäytetyössään, joka perustuu Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyössä tekemään härkäpapukasvuston seurantakokeeseen. Koe oli osa Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen -hanketta. Ojanen opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulussa maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa agrologiksi (AMK).

Kasvustokokeessa selvitettiin optimaalisen korjuuajankohdan lisäksi, miten kokeessa käytetyt lajikkeet soveltuvat säilörehun tuotantoon, mikä on niiden sadontuottopotentiaali ja miten niiden rehuarvot muuttuvat kasvukauden edetessä.

Suomessa valkuaiskasvien, kuten härkäpavun, viljelyn lisäämiseen tulisi panostaa paljon nykyistä enemmän, jotta tuontivalkuaisen määrää saataisiin vähennettyä. Härkäpapu soveltuu hyvin kotieläinten, erityisesti märehtijöiden, ruokintaan. Tekemällä härkäpavusta säilörehua, se monipuolistaa nautojen karkearehuruokintaa ja myöskin tasaa rehunteon työhuippuja, sillä sen sato korjataan yhdellä korjuukerralla.

Härkäpapusäilörehun optimaalisen korjuuajankohdan määrittäminen on monen asian kompromissi

Oikean korjuuajankohdan määrittäminen on tärkeää, jotta rehunteosta saadaan irti paras mahdollinen hyöty. Optimaaliseen korjuuajankohtaan vaikuttavat monet asiat, kuten kuiva-ainesadon määrä sekä kasvuston D-arvo. Liian aikainen korjuu tuottaa pienen kuiva-ainesadon, kun taas korjuun myöhästyttäminen alentaa sulavuutta.

Myös sääolot vaikuttavat korjuun ajoitukseen. Härkäpapusäilörehu tulisi tehdä mahdollismman kuivissa olosuihteissa, jotta puristenesteen määrä olisi mahdollisimman vähäinen. Lisäksi on huomioitava, että vuodet ovat erilaisia ja vaihtelu eri kasvukausilla voi olla suurtakin. Näin ollen optimaalinen korjuuajankohta on monen tekijän kompromissi.

Työ on kokonaisuudessaan luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]