Opinnäytetyö: Hevosalan eettisyys rakentuu tekijöidensä näköiseksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Hevosalan eettisyys rakentuu tekijöidensä näköiseksi

Opinnäytetyö: Hevosalan eettisyys rakentuu tekijöidensä näköiseksi

29.06.2016 10:41

Hevosten hyvinvointi, oikeudet sekä kohtelu ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. Eläinten oloihin ja kohteluun on kiinnitetty laajalti huomiota, ja niitä pyritään parantamaan jatkuvasti. ​

Hevosen asema yhteiskunnassa ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, koska hevonen on sekä ystävä, työtoveri, lemmikki ja väline. Miten hevosta kohdellaan sille parhaalla tavalla ottaen huomioon turvallisuus, hyvinvointi sekä ihmisen kanssa tehtävä yhteistyö? Etiikan saralla asiat eivät usein ole objektiivisesti arvioitavissa mustavalkoisesti, vaan jokaisella on oma mielipiteensä asioista tuoden mukaan harmaan eri sävyt. Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) hevostalouden agrologiksi (AMK) valmistuvan Sirke Kauniston opinnäytetyössä selvitettiin, mitkä asiat vaikuttavat eettiseen kohteluun sekä millaisena vastaajat mieltivät yleisen tilanteen hevosalalla ja Ypäjän hevosopistossa.

Alkuvuodesta 2016 tehty sähköinen kysely hevosopiston opiskelijoille sekä henkilökunnalle keräsi 90 vastausta. Tämän lisäksi osaa henkilökunnan jäsenistä haastateltiin. Tulosten perusteella vastaajat kokivat sekä yleisen tilanteen että hevosopiston tilanteen hyvänä. Hevosten hyvinvoinnin puolesta löytyi vahvoja mielipiteitä ja ajatuksia, niistä päällimmäisenä sen edistäminen arjessa. Hevosopistolla pyrkimyksenä on sovittaa oppilaitos ja hevoset yhteen eettisesti kestävällä tavalla.

Kartoitusta, pohdintaa ja keskustelua​​
Eettisyyttä ja etiikkaa tulisi tarkastella enemmän arkeen liitettynä. Erityisesti hevosten käsittelystä ja kommunikoinnista olivat tutkimukseen osallistujat yhtä mieltä siitä, että niitä tulisi kehittää. Näitä asioita olisi hyvä tutkia, kartoittaa nykytilanne tarkemmin ja keskustella konkreettisesta kehittämisestä. Hyvinvoinnin saralla lait ja järjestöt eivät yksistään riitä sitä takaamaan, vaan hevosihmisten on itse tartuttava toimeen eli pyrittävä tekemään asioita paremmin ja eettisemmin. Keskustelemalla sekä pohtimalla esille nousevia kysymyksiä etiikan näkökulmasta voidaan löytää parempia ratkaisuja hevosten kohtelua, hyvinvointia sekä ihmisen ja hevosen keskinäistä kanssakäymistä koskeviin asioihin.

Työ on kokonaisuudessaan luettavissa Theseus-verkkokirjastosta​.

Lisätietoja:​​
Sirke Kaunisto, sirke.kaunisto(at)hotmail.com

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]