Opinnäytetyö: Ikääntyneet teknologian haasteiden parissa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Ikääntyneet teknologian haasteiden parissa

Opinnäytetyö: Ikääntyneet teknologian haasteiden parissa

01.07.2016 14:35

​Ikääntyvät ovat suuri käyttäjäryhmä myös teknologian saralla. Harri Nieminen ja Katriina Purola ovat tutkineet ikääntyneiden teknologian arkikäyttöä Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksen opinnäytetyössään Valkeakoskella.

Opinnäytetyöhön liittyvässä työpajassa käsiteltiin teknologian arkikäyttöön liittyviä kysymyksiä ja pohdittiin tulevaisuutta ikääntyneen näkökulmasta

Ikääntyvät käyttävät teknologiaa ja sovelluksia yhä enemmän. Omat haasteensa käyttöön tuovat laitteet ja niiden suunnittelu, sillä niissä ei ole ikääntyvien tarpeita huomioitu erityisesti. Myös laitteiden käytön opastus on usein epäselvää ja liian vaikeaselkoista ikääntyvälle. Halua ja uskallusta oppimiseen löytyy vaikkakin tulevaisuus koneiden varassa kauhistuttaa. Ikääntyvät haluavat saada palvelua ihmisiltä ilman teknistä välikättä.

Innokkaat ikääntyneet​​
Ikääntyvien määrä lisääntyy Suomessa koko ajan, ja nykyiset ja tulevat ikääntyvät ovat vireää ja aktiivista väkeä. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että ikääntyviä aliarvioidaan ja heidät lähes sivuutetaan asiakaskuntana. Olisi tärkeää, että heidät huomioitaisiin ja heidän toiveitaan kuunneltaisiin.

Työpajassa käytiin vilkasta keskustelua aiheesta, ja tietoa osallistujilta löytyi paljon. Kokemuksia ja kommelluksia jaettiin yhdessä sekä erikseen. Keskusteluaihe oli osallistujille mieleinen ja tärkeä, ja ryhmässä puhuttiin hyvinkin henkilökohtaisiakin asioita. Aiheen piirissä olisi varmasti kulunut toinenkin ilta. Vertaistuki, jota ryhmässä saatiin, oli varmasti tärkeää kaikille osallistujille. Näin pystyttiin puhumaan mieltä askarruttavista asioista sekä saatiin käytännön tason vinkkejä teknologian ja sovellusten käyttöön.

Lisätiedot​
Harri Nieminen

040 744 2701

harri.nieminen@student.hamk.fi

Katriina Purola

040 541 9750

katriina.purola@student.hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]