Opinnäytetyö: Miten maahanmuuttajataustaisten hoitajien sopeutumista voidaan edistää? - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Miten maahanmuuttajataustaisten hoitajien sopeutumista voidaan edistää?

Opinnäytetyö: Miten maahanmuuttajataustaisten hoitajien sopeutumista voidaan edistää?

01.03.2016 14:07

Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa on valmistunut opinnäytetyö, jossa tarkastellaan, miten maahanmuuttajataustaisten hoitajien sopeutumista suomalaiseen työympäristöön voidaan edistää perehdyttämisen avulla.

Ausra Kulmajärven ja Vesa Ketolan opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ulkomaalaistaustaisten hoitajien perehdyttämisen kehittämisessä ja jonka avulla voidaan edistää heidän sopeutumistaan suomalaiseen hoitotyöhön.

Aihe on todella ajankohtainen, sillä Suomessa työskentelevien maahanmuuttajataustaisten hoitajien määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä räjähdysmäisesti. Samaan aikaan suomalainen väestö vanhenee ja työikäisten suomalaisten määrä vähenee. Tulemme siis tarvitsemaan maahanmuuttoa selvitäksemme väestön vanhenemisesta.​

Sopeutumista, työtyytyväisyyttä ja potilasturvallisuutta
Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, mitä voidaan oppia jo maahan tulleilta ja työssä olevilta lähi- ja sairaanhoitajilta ja miten heidän sopeutumisensa suomalaiseen työympäristöön on onnistunut perehdyttämisen avulla.

Tulosten mukaan hyvä perehdyttäminen parantaa hoitajien sopeutumista, työtyytyväisyyttä ja sitä kautta myös potilasturvallisuutta. Onnistunut perehdyttäminen vaikutta myös hoitajien työhyvinvointiin. ​

Lisätietoja:
Ausra Kulmajärvi, ausra.kulmajarvi(a)student.hamk.fi

Vesa Ketola, vesa.ketola(a)student.hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]