Opinnäytetyö: Neuvontaa lisäämällä tavoitellaan laadukkaampaa piharakentamista pientalopihoilla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Neuvontaa lisäämällä tavoitellaan laadukkaampaa piharakentamista pientalopihoilla

Opinnäytetyö: Neuvontaa lisäämällä tavoitellaan laadukkaampaa piharakentamista pientalopihoilla

04.01.2016 14:27

Kunnan rakennetulle ympäristölle asettamien laatutavoitteiden saavuttamista ja piharakentamisen nopeutumista pientalojen rakennushankkeissa voidaan tukea aktiivisella piha-asioiden esiin nostamisella rakennuslupaprosessin aikana. 

Näin toteaa Kirsi Mäntysaari-Ukkola “Pihasuunnittelun huomioiminen rakennuslupavaiheessa” -nimisessä opinnäytetyössään.

Opinnäytetyössä perehdytään maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön perustuviin pihasuunnittelun ja -rakentamisen ohjauskeinoihin sekä etsitään esimerkkejä rakennuslupavaiheessa vapaaehtoisesti toteutettavista ohjaustavoista. Lainsäädäntö ei edellytä pientalon rakennuslupahakemuksen liitteeksi pihasuunnitelmaa. Asemapiirrosta tarkemman pihasuunnitelman tarpeellisuudesta päättää rakennusvalvontaviranomainen lupaprosessin aikana. Kun pihasuunnitelma ei ole pakollinen, pihan suunnittelu ja toteutus jäävät pientalokohteissa usein hankkeen loppuvaiheeseen.

Kirsi Mäntysaari-Ukkola valmistuu hortonomiksi Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta vuoden 2015 lopulla. Opinnäytetyön tilaajana on Pirkkalan kunta.

Pihasuunnittelun ja -rakentamisen opas Pirkkalan pientalorakentajille

Opinnäytetyön sovelluksena laaditun oppaan tavoitteena on kannustaa pientalorakentajia pihasuunnittelun huomioimiseen jo talon luonnossuunnitteluvaiheessa. Keskeisiksi teemoiksi nostetaan talon ja pihan toimintojen ja eri rakennusvaiheiden aikataulullinen yhteensovittaminen sekä talon pohjaratkaisun ja maaston muotojen vaikutus piharakentamiseen.

Pirkkalan kunnan rakennetun ympäristön laadulle asettamien tavoitteiden toteutumista pyritään edistämään mm. säilytettävää kasvillisuutta, puiden istutusta, pihoilla suositeltavien ja siellä vältettävien kasvilajien valintaa sekä vieraslajien torjuntaa käsittelevällä ohjeistuksella.

Lisätietoja:

Kirsi Mäntysaari-Ukkola, p. 040 708 1738, kirsi.mantysaari-ukkola@kotiposti.net

Opinnäytetyö on luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]