Opinnäytetyö: Ratsastajilla kaikki hyvin – vai onko? - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Ratsastajilla kaikki hyvin – vai onko?

Opinnäytetyö: Ratsastajilla kaikki hyvin – vai onko?

27.01.2016 11:35

Ratsastus on tasa-arvoinen, monipuolinen ja suvaitseva laji. Myös erityisryhmien toiminta on aktiivista ja usealla tallilla arkipäivää. Toisaalta lajin parissa tapahtuu myös kiusaamista, ryhmästä eristämistä ja seksuaalista häirintää. ​

Nämä asiat nousevat esille Laura Laukkasen opinnäytetyöstä, jossa kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla ratsastuksen Reilun Pelin nykytilanne Suomessa. Laukkanen valmistui hevostalouden agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta joulukuussa 2015.  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) kanssa eikä vastaavaa tutkimusta ole tehty aiemmin. Opinnäytetyön avulla koostetaan SRL:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa sekä Reilu Peli -käsikirja seurojen ja tallien käyttöön.

Reilu Peli herättää kiinnostusta​​​​
Reilulla Pelillä tarkoitetaan arvomaailmaa, jonka puitteissa jokaisella harrastajalla on mahdollisuus osallistua toimintaan lähtökohdista riippumatta. Sen keskeisiä teemoja ovat yksilön oikeudet, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Aihe herätti kiinnostusta ja koettiin ajankohtaiseksi: kysely tavoitti 1707 vastaajaa, joista enemmistö harrasti ratsastusta säännöllisesti joko omalla hevosellaan tai ratsastuskoulussa.

Ratsastuksessa sijaa erilaisuudelle​
Ratsastuksen harrastajat suhtautuvat suvaitsevasti eri kulttuureihin, vammaisuuteen ja seksuaalivähemmistöihin. Ratsastus on yksi harvoista lajeista, jossa miehet ja naiset kilpailevat tasavertaisesti samoissa luokissa. Lajin monipuolisuus sekä kaikenikäisille kohdistetut palvelut koetaan tärkeiksi. Harrastajilla on erityisen hyvin hallussa varusteiden kierrätys sähköisten kirppisryhmien kautta.

Ongelmat korjataan yhteistuumin
Jopa joka viides ratsastuksen harrastaja joutuu kiusatuksi. Kiusaaminen ilmenee useimmiten tallilla tapahtuvana syrjintänä, selän takana juoruamisena sekä ilkeinä kommentteina. Tutkimuksesta nousevat esille myös seksuaalinen häirintä, alkoholiin liittyvät ongelmat sekä hevosten huono kohtelu. Ilmenneitä epäkohtia voidaan korjata lisäämällä tietoa, olemalla avoimempia, puuttumalla ongelmiin sekä näyttämällä hyvää esimerkkiä nuoremmille.  

Työ löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta​. ​

Lisätietoja:
Laura Laukkanen, laukkasenlaura(a)gmail.com

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]