Opinnäytetyö: Solunsalpaajien turvallinen käyttö kotona - opas syöpäsairaan lapsen vanhemmille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Solunsalpaajien turvallinen käyttö kotona – opas syöpäsairaan lapsen vanhemmille

Opinnäytetyö: Solunsalpaajien turvallinen käyttö kotona – opas syöpäsairaan lapsen vanhemmille

16.06.2016 11:01

Syöpäsairaiden lasten vanhempien oppaaseen on kerätty tietoa suun kautta annettavien solunsalpaajien turvallisesta käytöstä ja niiden käyttökuntoon saattamisesta.

Opas on tarkoitettu vanhempien lisäksi myös Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osaston käyttöön sekä lasten hematologian ja onkologian yksikön tueksi. Oppaan teki opinnäytetyönään Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opiskelija Tuulia Peltonen. Oppaan toimeksiantajana toimi Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osasto.

Solunsalpaajien turvallin​​en käyttö ​
Suomessa syöpään sairastuu noin 150 lasta ja nuorta vuosittain. Nykyisillä käytettävissä olevilla tehokkailla hoidoilla 75–80 % prosenttia lapsista paranee. Kun lapsi sairastuu syöpään, koko perhe tarvitsee tietoa ja tukea. Hyvä hoitosuhde auttaa syöpäpotilasta ja omaisia sietämään epävarmuutta ja monenlaisia sairauteen liittyviä pelkoja. Syövän hoidolle on ominaista sen pitkäkestoisuus, lääkehoidon haittavaikutusten riski, ennusteen epävarmuus ja taudin uusiutumisen riski hyvänkin hoitovasteen jälkeen. Solunsalpaajalääkitys on lasten syöpätautien keskeinen hoitomuoto. Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat aineita, jotka hidastavat tai estävät solujen kasvua ja lisääntymistä ja joita käytetään sekä pahanlaatuisten veritautien että kasvainten hoidossa.

Syöpälääkkeet virheellisesti käytettynä voivat aiheuttaa hengenvaarallisen haitan. Syöpälääkehoidon monivaiheinen ja monimutkainen prosessi on altis lääkityspoikkeamille. Solunsalpaajia käsittelevän suojaus on tärkeää, sillä monet solunsalpaajat ovat karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia. Monet solunsalpaajat ovat paikallisesti hyvin ärsyttäviä ja niiden käsittely voi aiheuttaa herkistymistä lääkeaineelle. Nämä seikat on otettava huomioon, kun solunsalpaajia saatetaan käyttökuntoon, annetaan lapselle tai kun tuhotaan käytettyjä välineitä ja muita solunsalpaajajätteitä.  Suun kautta annettavien solunsalpaajien käsittely voi johtaa solunsalpaaja-altistumiseen. ​

Lisätietoja:
opiskelija Tuulia Peltonen, etunimi.sukunimi@student.hamk.fi

ohjaaja, lehtori Helena Puistola, p. 03 646 7437 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]