Opinnäytetyö: Vankilaretriitti voimauttaa naisvankeja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Vankilaretriitti voimauttaa naisvankeja

Opinnäytetyö: Vankilaretriitti voimauttaa naisvankeja

17.06.2016 12:55

Hämeenlinnan vankilassa järjestettiin naisvangeille viikon mittainen retriitti kesäkuussa 2015. Ignatiaanisessa retriitissä vangit pysähtyivät oman elämän äärelle tarkastellen sitä vankilan ulkopuolelta tulleiden ohjaajien kanssa.

Kokemukset retriittipilotista olivat henkilökunnan, retriitin ohjaajien ja vankien näkökulmasta myönteisiä. Hyvien kokemusten myötä toimintaa on päätetty jatkaa. Retriittipilotointiin liittyvää prosessia ovat kuvanneet ja tutkineet Jenni Iso-Pietilä ja Heini Mankinen Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössään. Iso-Pietilä ja Mankinen valmistuivat ohjaustoiminnan artenomeiksi (AMK) keväällä 2016.

Vuodesta 2006 lähtien vankeinhoito on muuttanut muotoaan kuntoutuksellisempaan suuntaan. Vankilan kuntoutustyötä tutkitaan ja kehitetään edelleen ja myös julkisuudessa on käyty aiheesta keskustelua. Ruotsin Kumlassa vankilaretriiteistä on viidentoista vuoden kokemus osana kuntoutustyötä. Sen on havaittu muun muassa lisäävän henkilökunnan työrauhaa ja rauhoittavan vankien välejä. Retriitti antaa mahdollisuuden pysähtyä omien ajatusten äärelle, ja hiljaisuus auttaa selvittämään elämän oleelliset ja merkitykselliset asiat.

Retriitti – uuden suunnan näyttäjä
Suljetun vankilan elämässä on retriitin kaltaisia elementtejä kuten yksinolo, hiljaisuus, yksinkertaisuus ja itsensä kanssa kasvokkain olo sekä tietynlainen yhteisö. Lähtökohtaisesti edellä mainitut asiat koetaan vankilassa negatiivisina, mutta retriitissä ne ovat olleet todella vahvoja mahdollistajia.

Pilotointi osoitti, että retriitti sopii vankilaolosuhteisiin ja sen kuntoutustyöhön erittäin hyvin.  Retriitti oli monelle vangille uuden suunnan näyttäjä ja käänteentekevä kokemus. Toiminnan tulevaisuus nähdään valoisana ja sen toivotaan tulevan vakiintuneeksi osaksi valtakunnallista vankilatyötä.

Lisätietoja:
Jenni Iso-Pietilä, 050 492 4585, jenni.isop@gmail.com

Heini Mankinen, 040 833 7793, heini.mankinen@gmail.com

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]