Opinnäytetyö: Vector-ruokintajärjestelmällä joustavuutta nautojen ruokintaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Vector-ruokintajärjestelmällä joustavuutta nautojen ruokintaan

Opinnäytetyö: Vector-ruokintajärjestelmällä joustavuutta nautojen ruokintaan

08.02.2016 08:53

Lely Vector-ruokintajärjestelmä on uudenlainen seosrehuruokintalaite, joka tuli markkinoille vuonna 2012.

Suomessa järjestelmiä on käytössä vasta muutamalla lypsykarjatilalla. Kyseisen ruokintajärjestelmän toimintaa ja siitä saatuja käyttökokemuksia lypsylehmien ruokinnassa on selvittänyt Elina Friman ammattikorkeakoulututkintoon valmistavassa opinnäytetyössään. Friman valmistuu keväällä 2016 Hämeen Ammattikorkeakoulusta maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta agrologiksi (AMK).

Lely Vector-ruokintajärjestelmän toimintaperiaate on sekä valmistaa että jakaa seosrehua naudoille. Järjestelmään voidaan ohjelmoida useita erilaisia rehuja ja niistä valmistettavia seoksia, joita Vector jakaa eläimille ryhmäkohtaisesti. Vector myös huolehtii, että eläimillä on aina rehua tarjolla. Käyttäjäkokemusten perusteella Vector on tuonut joustoa ruokintaan eikä ruokintatyö ole enää kelloon sidottua. Ruokintatyöstä vapautunut aika on voitu käyttää muihin töihin tai se on lisännyt yrittäjien vapaa-aikaa. Joustavuutta ruokintaa tuo myös mahdollisuus käyttää monentyppisiä eri rehuja.

Seurantaraporteista apua tuotannon kehittämiseen

Lelyn Time for cows –ohjelma kerää tiedot sekä robottilypsystä että Vector-ruokintajärjestelmästä raporteiksi, joita on helppo seurata päivittäin. Raporteista voidaan seurata maitotuotoksen lisäksi mm. rehukustannuksia, koska ohjelmaan on mahdollista asettaa rehujen hinnat. Kustannustehokas ruokinnansuunnittelu helpottuu samoin kuin kokonaisvaltainen ruokinnan seuranta. Haastatelluilla tiloilla oltiin sitä mieltä, että ruokinnan seuranta on tehostunut. Kaikki tärkeimmät tarvittavat tiedot ovat helposti löydettävissä samasta ohjelmasta ja niitä voidaan käyttää tilan tuotannon kehittämiseen.

Työ löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta.

Lisätietoja:

Elina Friman, elina.friman@outlook.com

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]