Partiolaisten Roihu2016-leiri levittäytyi Evon metsiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Partiolaisten Roihu2016-leiri levittäytyi Evon metsiin

Partiolaisten Roihu2016-leiri levittäytyi Evon metsiin

22.07.2016 10:52

Parhaillaan käynnissä oleva partiolaisten Roihu 2016 -suurleiri levittäytyy HAMKin opetusmetsään Evolla.

Suomen Partiolaisten seitsemäs suurleiri järjestetään Evon nuorisoleirialueella. Alue sijaitsee keskellä 1800 hehtaarin mäntykangasta, joka on ympäri vuoden HAMKin metsätalouden koulutuksen käytössä. Opetustilanteissa metsässä mm. simuloidaan puukauppaa, tehdään metsä-arviointeja ja lennätetään kuvauskoptereita. Myös Evon matkailupalvelut käyttävät metsää kaupalliseen retkeily- ja vapaa-ajantoimintaan, ja alue on suosittu retkeilykohde.

Nuorisoleirialue on nyt toista kertaa suurleirin pitopaikkana, edellinen suurleiri Kilke pidettiin Evolla vuonna 2010. Silloin aloitettua vesi-, sähkö- ja tietoliikenneverkoston rakentamista on jatkettu, ja Roihulla onkin käytössä erittäin kattava infrastruktuuri. Roihua varten alueen vesakkoa on raivattu ja puustoa harvennettu.

Suurleirin valmistelut ovat työllistäneet myös HAMKin opiskelijoita. Roihua varten on tuotettu valtava määrä puutavaraa, mm. 150 neliömetriä eli kolme rekka-autollista riukua. HAMK on tukenut partiolaisia leirialueen kaavoituksessa ja suunnittelussa. Suomen Partiolaiset ja Hämeen ammattikorkeakoulu allekirjoittivat huhtikuussa laaja-alaisen ja pitkäkestoisen yhteistyösopimuksen liittyen muun muassa osaamisen kehittämiseen ja Evon alueella järjestettäviin leireihin. Roihu on toimijoiden ensimmäinen yhteinen voimainponnistus. HAMK näkyykin leirillä mm. Samoaja-ohjelman metsätalousradalla ja omalla paviljongillaan leirin kumppanikylässä. Evon kampusalueen majoitus-, ruoka- ja tilapalvelut tukevat leirin toteutusta tapahtuman aikana.

Suomen Partiolaisten ja HAMKin yhteistyön keskeisenä tavoitteena on kehittää ja mallintaa sellaisia toimintatapoja, joilla partiossa hankittuja tietoja, taitoa ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa koulutusjärjestelmässä ja työelämässä. Leirin aikana monet opiskelijat suorittavat opintojaan leirin erilaisissa tehtävissä.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Roihu on järjestyksessään seitsemäs Suomen Partiolaisten kansainvälinen partioleiri eli Finnjamboree. Roihu-leiri järjestetään 20.–28.7.2016 Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella. Leirillä on 17 100 osallistujaa, joista 3 000 on ulkomailta, noin 40 maasta.

Lisätiedot:
Suunnittelija Reima Kallinen, 03 6464 265, reima.kallinen@hamk.fi
Strategiapäällikkö Mervi Friman, 03 6464 231, mervi.friman@hamk.fi

#HAMK, #roihu2016

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]