Rallimoottori uusiutuu konetekniikan opiskelijoiden käsittelyssä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rallimoottori uusiutuu konetekniikan opiskelijoiden käsittelyssä

Rallimoottori uusiutuu konetekniikan opiskelijoiden käsittelyssä

30.03.2016 12:16

Konetekniikan koulutuksessa työstetään kehitysprojektia riihimäkeläiselle Sarlin Race Teamille. Uudella 3D-skannerilla oikaistaan monta mutkaa ja kurvataan suoraan uusien osien valmistamiseen. 

Projektitiimi tarkastelee skannattua tuotetta läppärin näytöltä. Vasemmalla Simon Vandelanotte, keskellä David Bongartz ja oikealla Aashis Panht.  

Hämeen ammattikorkeakoulun kansainväliset konetekniikan opiskelijat työstävät kevään aikana mielenkiintoista kehitysprojektia riihimäkeläiselle Sarlin Race Teamille.  Projektin aikana ralliauton moottorin lohko mallinnetaan ja suunnitellaan uudelleen niin että lohko voidaan valmistaa alkuperäistä kevyemmästä materiaalista. Samalla siihen voidaan tehdä muita parannuksia. Ennen niin työläs uudelleenmallinnus toteutetaan nyt HAMKin uudella 3D-skannerilla, jolla olemassa oleva lohko skannataan. Näin saadaan erittäin tarkka malli osasta ja päästään suoraan keskittymään olennaiseen asiaan, eli osan muutos- ja parannustarpeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lohkon lisäksi projektissa kehitetään myös moottorin öljypohjaa. 

Kansainvälinen projektitiimi koostuu kolmesta konetekniikan opiskelijasta ja heidän ohjaajistaan. Projektin tiimoilta opinnäytetyötään tekee HAMKin Mechanical Engineering and Production Technology -koulutuksessa opiskeleva Aashis Panth, sekä vaihto-opiskelija David Bongartz. Kolmas tiimin jäsen on vaihto-opiskelija Simon Vandelanotte. Simon ja David opiskelevat HAMKin partnerikoulussa Vives University Collegessa Belgiassa, josta he saapuivat HAMKiin kevääksi vaihto-opintojen tiimoilta. Tiimiä ohjaavat HAMKin opettajat Timo Kärppä ja Adeyinka Abass, joilta molemmilta löytyy monipuolista kokemusta yritysprojekteista ja tutkimushankkeista. 

– HAMK on ostanut 3D-skannerin, jonka avulla on mahdollista skannata osa ja valmistaa se toisesta materiaalista. Tässä tapauksessa yritys halusi testata ralliautossaan osaa, joka on valmistettu alkuperäistä osaa kevyemmästä alumiinista, kuvaa projektia Simon Vandelanotte.

Projekti on ollut innostava ja hyödyllinen, kertovat Aashis Panth sekä David Bongartz: 

– Olemme oppineet paljon. Vaikka meillä ei ollut tästä kokemusta aiemmin, opiskelu ei ole ollut vaikeaa. 3D-skannaus ja uudelleen mallinnus on aivan uudenlaista teknologiaa, joka tulee yleistymään tulevaisuuden valmistusteollisuudessa. On ollut hieno mahdollisuus oppia tätä.

Projektin ohjaaja Timo Kärppä kehuu projektitiimiä: 

– Opiskelijat ovat erittäin sitoutuneita ja motivoituneita tehtävään. 

Hänen mielestään projekti on hyvä esimerkki siitä, miten ammattikorkeakouluopinnoissa teoria ja käytäntö yhdistyvät aitojen yrityksille tehtävien projektien kautta:

– Projekti yhdistää syventävästi ja käytännönläheisesti materiaalinvalintaa, valmistustekniikkaa, materiaalien käyttäytymistä, konseptisuunnittelua, tuotekehitystä ja 3D- teknologian hyödyntämistä koneen suunnittelussa. Opiskelijat opettavat myös oppimiaan asioita, esimerkiksi 3D-skannerin käyttöä, suoraan nuoremmille opiskelijoille. Näin projektista hyötyy myös iso joukko muita konetekniikan opiskelijoita projektitiimin lisäksi. 

Simon ja David valmistelevat skanneria toimintakuntoon.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]