Säätiön apurahat jaettiin metsäenergiaan ja maahanmuuttotyöhön liittyville hankkeille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Säätiön apurahat jaettiin metsäenergiaan ja maahanmuuttotyöhön liittyville hankkeille

Säätiön apurahat jaettiin metsäenergiaan ja maahanmuuttotyöhön liittyville hankkeille

10.05.2016 10:11

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön apurahat jaettiin tänään tiistaina 10.5.2016 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Tutkimusapurahat olivat julkisesti haettavina helmikuussa 2016. Hakemuksia saapui yhteensä 8 kappaletta: nuoren tutkijan apurahahakemuksia seitsemän (7) kappaletta ja työllistävät innovaatiot, arjen innovaatiot ja uudistavat innovaatiot -sarjan apurahahakemuksia yksi (1) kappale. Näistä hakemuksista säätiön hallitus valitsi kokouksessaan 11.3.2016 tutkimushankkeet, joihin apurahat myönnettiin.

Apurahan saivat tämä vuonna Nina Kokkonen (nuoren tutkijan apuraha, 5000 euroa) ja Jana Vyborna-Turunen (arjen innovaatiot -apuraha, 3000 euroa).

Etsinnässä metsäenergiamarkkinoiden konkreettiset esteet​
Nina Kokkonen toteuttaa apurahalla Hämeen alueella esiselvitystutkimuksen, jonka aiheena on Hämeen metsäenergian arvoverkon kuvaaminen ja pullonkaulojen kartoittaminen. Tutkimuksessa haastatellaan alueelta valikoituja keskeisiä metsäenergiatoimijoita.

Esiselvityksen tavoitteena on löytää Hämeen alueen metsäbionergiamarkkinoiden kasvun ja kannattavuuden konkreettiset esteet. Tutkimuksessa tunnistetaan, kuvataan ja analysoidaan toimintaympäristön arvoverkot ja kartoitetaan toimijoiden yhteistyön pullonkaulat.

Esiselvityksen tulokset tarjoavat pohjan analysoida ja kehittää käytännön toimia ja yhteistyömalleja pullonkaulojen avaamiseen.

Maahanmuuttotyön toimintamalli ja konkreettinen oppimisympäristö​​
Jana Vyborna-Turusen hankkeen aiheena on yhteisöllisen ja sosiokulttuurisen toiminnan kehittäminen turvapaikkaa hakeville lapsille ja nuorille.

Hankkeen tavoitteena on vastaanottokeskuksissa tehtävän lapsi- ja nuorisotyön moniammatilliseen yhteistyöhön sekä luoviin ja yhteisöllisiin menetelmiin perustuvan ohjaustoiminnan mallintaminen. Hankkeen tuloksena syntyy maahanmuuttotyöhön uusi alueellisesti vaikuttava toimintamalli, joka integroituu sosiaalialan ja hoitotyön opetukseen autenttisena oppimisympäristönä.

Toimintamalli edistää alueen eri toimijoiden yhteistyötä ja turvapaikanhakijoina olevien lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia sekä suvaitsevaisuutta toiminta-alueella yleensä.

Hankkeen taustalla on syksystä 2015 jatkunut kerhotoimintapilotti lapsille ja nuorille Lammin ja Iittalan vastaanottokeskuksissa, Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisen yksikön, Suomen Punaisen Ristin ja Hämeen Setlementin yhteistyönä.

Lisätiedot:​​
Aira Lappalainen, säätiön sihteeri, sp. aira.lappalainen@hamk.fi tai p. 040 734 4503

Nina Kokkonen, lehtori, Biotalouden yksikkö, HAMK, sp. nina.kokkonen@hamk.fi tai p. 050 597 4019

Jana Vyborna-Turunen, lehtori, Hyvinvointiosaamisen yksikkö, HAMK, sp. jana.vyborna-turunen@hamk.fi tai p. 050 574 5089.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]