UAS Journal: Hyvinvointi 2.0 – hyvinvoinnin uudet keinot - Hämeen ammattikorkeakoulu
UAS Journal: Hyvinvointi 2.0 – hyvinvoinnin uudet keinot

UAS Journal: Hyvinvointi 2.0 – hyvinvoinnin uudet keinot

01.06.2016 10:34

Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkojulkaisun UAS Journalin (suom. AMK-lehden) vuoden 2016 toisen numeron teemana on hyvinvointi.

Hyvinvointi on ​moniulotteinen – ja monialainen – ilmiö, jota tarkastellaan mm. osaamisen, ikäihmisten ja uusien työmenetelmien näkökulmista.

​​Juuri ilmestyneessä UAS Journalin numerossa 2/2016 hyvinvointi näyttäytyy vilkkaan kiinnostuksen ja kehittämisinnostuksen kohteena. Kirjoittajajoukkoon kuuluu ammattikorkeakoulujen henkilöstön lisäksi kumppaneita ammattikorkeakoulujen yhteistyöorganisaatioista. Myös opiskelijat ovat mukana pohtimassa hyvinvoinnin kysymyksiä. Kansainvälinen yhteistyö esittäytyy pohjoismaisen yhteistyön, eurooppalaisen kehittämisverkoston sekä Katmandun slummien elämänlaadun valossa. (ks. Tvärprofessionellt lärande och internationalisering i Norden sekä Quality of life in a Kathmandu slum)

Osaamisen näkökulma on yksi lehden keskeisiä teemoja. Sote-uudistuksen edetessä on tarpeen pohtia, kuinka monitoimijuuden haasteeseen voidaan osaamisen näkökulmasta vastata. Koulutuksen kehittämiseen paneutuvissa artikkeleissa on esillä niin työelämälähtöisyyden vahvistaminen kuin digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen. (ks. Sosiaalialan T-osaaminen Sote-uudistuksessaKokemuksia työelämälähtöisyydestä YAMK-tutkinnoissa sekä Videovälitteinen potilasohjaus ope​tuksessa)

Ikäihmisten hyvinvointi kokoaa monia toimijoita yhteen. Ikäosaamisen kompetensseja on kehitetty laajassa eurooppalaisessa yhteistyössä, muistiystävällisyys on pinnalla juuri nyt, ja ikäihmisten yhteisöllinen ruokailu edustaa vireää kehittämistoimintaa. (ks. The Future Competences for Working with Older PeopleKohti muistiystävällistä Pohjois-Karjalaa sekä Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu)​

Uusia työmenetelmiä ja keinoja hyvinvoinnin vahvistamiseen käsitellään mm. hyvinvointitaiteen, green caren, teknologian sekä palvelumuotoilun ja peli-innovaatioiden näkökulmista. (ks. Hyvinvointitaidetta tuottamassaKuntoutujan polku palvelukodista farmille​Hyvinvoinnin edistäminen teknologian keinoin sekä Palvelumuotoilu ja pelillisyys nuorten osallisuuden tukena)

Tutustu uudistuneeseen UAS Journaliin osoitteessa www.uasjournal.fi

Lisätiedot:
Päätoimittaja Ilkka Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 050 321 8895 tai sp. etunimi.sukunimi@lamk.fi  

Teematoimittaja Tuula Kukkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu, puh. 050 467 5923 tai sp. etunimi.sukunimi@karelia.fi ​

UAS Journal//AMK-lehti on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkkojulkaisu, joka tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysyhteistyötä. Verkkojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

www.uasjournal.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]