UAS Journal: Kokeilukulttuuri on taitolaji - Hämeen ammattikorkeakoulu
UAS Journal: Kokeilukulttuuri on taitolaji

UAS Journal: Kokeilukulttuuri on taitolaji

02.11.2016 13:10

Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkojulkaisun UAS Journalin (suom. AMK-lehden) vuoden 2016 kolmannen numeron teemana on kokeilukulttuuri.

Ammattikorkeakouluissa on kehittämisestä ja ketteristä kokeiluista innostunutta väkeä. Juuri ilmestyneessä UAS Journalin numerossa 3/2016 esitellään laajasti ammattikorkeakoulujen eri aloilla ja eri tavoin toteutettuja kokeiluja. Kokeilukulttuuri on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista, jolla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja ja uusia palveluita sekä edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä. Teemanumeron sisältö osoittaa, että ammattikorkeakouluissa on ennakkoluulottomasti lähdetty hyödyntämään kokeilukulttuurin periaatteita ja testaamaan uusia toimintakonsepteja.

Kokeilukulttuurilla on luotu uusia oppimisympäristöjä, haettu konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnan kiperiin ongelmiin kuten nuorisotyöttömyyteen ja digitalisaation tuomaan murrokseen. Eri koulutusaloilla tehtyjen kokeilujen lisäksi numerossa on esimerkkejä ammattikorkeakoulujen turvallisuusjohtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvistä kokeiluista.

Teemanumerossa esiteltäville kokeiluille löytyy yhteisiä piirteitä. Niissä asiakas on nostettu keskiöön, palaute idean toimivuudesta kootaan nopeasti ja kokeiluihin osallistuu eri toimijoita avoimessa yhteistyössä. Ammattikorkeakouluille luonteva tapa kokeilukulttuurin vakiinnuttamiseen on tehdä se yhdessä elinkeinoelämän, muiden oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Kokeilukulttuuri selvästi sopii ammattikorkeakoulun väelle eikä innokkuutta kokeiluihin puutu. Kuinka on kokeiluosaamisen laita? Nopeakin, yhden päivän kokeilu vaatii perusteellista suunnittelua ja monien eri yhteistyötahojen mukanaoloa. Teemanumerossa kerrotaan myös epäonnistumisista ja niistä opitusta. Kokeilun tulos voi olla myös yllättävä ja päinvastainen kuin oletettiin.

Kokeilukulttuurin hyödyntäminen ammattikorkeakoulujen arjessa on vielä alkutaipaleella. Numero myös haastaa miettimään, mikä on hanketoiminnan ja kokeilukulttuurin ero. Voidaanko kokeilukulttuurin innostavan käsitteen alle koota kaikki kehittämistoiminta ja pitkäjänteiselle suunnittelulle perustuva hanketoiminta? Kokeilukulttuuri haastaa myös johtamisen, sillä ilman hyvää johtamista ei lupaavia toimintatapoja viedä seuraavalla tasolle.

Tutustu UAS Journalin Kokeilukulttuuri -teemanumeroon osoitteessa www.uasjournal.fi.

Lisätiedot:

Päätoimittaja Ilkka Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 050 321 8895 tai sp. etunimi.sukunimi@lamk.fi 

Teematoimittajat Tuire Ranta-Meyer Metropolia Ammattikorkeakoulu puh. 050 526 2002 ja Anna-Maria Vilkuna Metropolia Ammattikorkeakoulu puh. 040 334 7929 tai sp. etunimi.sukunimi@metropolia.fi

UAS Journal//AMK-lehti on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkkojulkaisu, joka tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysyhteistyötä. Verkkojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
www.uasjournal.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]