Uudistunut UAS Journal tutkii digitaalisuutta ammattikorkeakouluissa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uudistunut UAS Journal tutkii digitaalisuutta ammattikorkeakouluissa

Uudistunut UAS Journal tutkii digitaalisuutta ammattikorkeakouluissa

12.04.2016 14:43

Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkojulkaisun UAS Journalin (suom. AMK-lehden) vuoden 2016 ensimmäisessä numerossa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen digitaalisuutta. Ensimmäisen numeron yhteydessä julkistettiin verkkolehden uudet sivut.

Vastikään ilmestyneessä UAS Journalin numerossa 1/2016 luodaan katsaus ammattikorkeakoulujen digitaalisuuskehityksen nykytilaan. Artikkelien kirjoittajina ovat toimineet ammattikorkeakoulujen lehtoreita ja yliopettajia, joten artikkeleissa näkyvät ennen kaikkea opetuksen, oppimisympäristöjen ja myös opetuksen sisältöjen ja oppimistulosten digitalisointikokeilut.

Digitaalisen opetuksen suunnittelu- ja toteutuskuvauksia on useita. Artikkeleissa korostetaan pedagogisia ratkaisuja verkkoympäristöissä, verkon tuomien mahdollisuuksien huomiointia ja hyödyntämistä, opiskelijan näkökulmaa, toisen ja kolmannen asteen yhteistyötä sekä myös digipedagogiikaan vientiä. (ks. Joko otetaan digitalisaatio haltuun? ja Opiskelijalähtöinen verkko-opintojen suunnittelu korkeakoulussa)

Digitaalisia oppimisympäristöjä on kehitetty samalla, kun opetusta on viety verkkoon. Oppimisympäristöjä voidaan kehittää digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen, esim. erilaisilla e-materiaaleilla tai simulaatioilla. (ks. Virtuaaliset oppimisympäristöt osana opetuksen digitalisaatiota ja Simulaatiot haastavat opiskelutaitoja)

Digitalisoituvassa maailmassa tarvittavien tietojen ja taitojen oppiminen täytyy olla korkeakoulujen opetuksen ydinsisältöjä. Usein näiden oppiminen yhdistetään aluekehitykseen. (ks. Designing and Prototyping Digital B2B Sales Tools with Students ja Hoivapalveluyritykset harppaamassa digiloikkaa)

Verkkosivuille täysremontti
UAS Journal -verkkolehden uudet sivut julkistettiin vuoden ensimmäisen numeron ilmestymisen yhteydessä. Sivuille suunniteltiin täysin uusi visuaalinen ilme, WordPress-käyttöliittymä ja sivujen sisältö jäsenneltiin helpommin löydettäväksi. Sivu-uudistuksesta vastasi Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tutustu uudistuneeseen UAS Journaliin osoitteessa www.uasjournal.fi.

Lisätiedot:
Päätoimittaja Ilkka Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 050 321 8895 tai sp. etunimi.sukunimi@lamk.fi 

Teematoimittaja Eija Lipasti, Laurea-ammattikorkeakoulu, puh. 046 856 7631 tai sp. etunimi.sukunimi@laurea.fi

UAS Journal//AMK-lehti on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkkojulkaisu, joka tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysyhteistyötä. Verkkojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

www.uasjournal.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]