Yrittäjät ja hämäläinen korkeakoulutus etsivät kehittämisvipuja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yrittäjät ja hämäläinen korkeakoulutus etsivät kehittämisvipuja

Yrittäjät ja hämäläinen korkeakoulutus etsivät kehittämisvipuja

16.02.2016 11:00

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen Yrittäjät ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä.

Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari ja Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Minna Nissilä allekirjoittivat kumppanuussopimuksen Hämeenlinnassa tiistaina 16. helmikuuta​.

Minna Nissilä ja Pertti Puusaari allekirjoittivat kumppanuussopimuksen Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.​

Yhteistyön tavoitteena on sopijaosapuolten osaamisen ja aluevaikuttavuuden vahvistaminen sekä yhteistyötä tukevien toimintamallien rakentaminen. Näiden tavoitteiden kautta sopijaosapuolet haluavat olla tukemassa Häme-ohjelman mukaisen vision vahvimmasta yrittäjyysmaakunnasta toteutumista.

“Haluamme lisätä yritysten kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä ja tukea siten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tämä tarkoittaa yhteisiä niin tuote- kuin palvelukehityshankkeita, joita voitaisiin rahoittaa osin myös Hamkin kautta kanavoituvilla julkisilla tki-rahoituksilla. Meillä on tässä erityinen vastuu alueen ainoana korkeakouluna”, Hämeen ammattikorkeakoulun vararehtori Janne Salminen toteaa. 

Tutkimusyhteistyölle ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) rahoitukselle onkin tarvetta, sillä tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan hämäläiset yritykset ovat muuta maata jäljessä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöön ottamisessa.

“Tämä näkyy suoraan myös uusien tuotteiden markkinoille tulossa”, toteaa Hämeen Yrittäjien toimitus-johtaja Juha Haukka.

Lisäksi tavoitteena on opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden perustamien yritysten määrän lisääminen sekä alueen olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Opiskelijoiden aloittaman yrittäjyyden ydin on hyödyntää korkeakoulussa saatua osaamista liiketoiminnassa. Erityisenä kohderyhmänä ovat kasvuhakuiset, liiketoimintaansa uudistavat ja kansainvälistyvät yritykset.  Osapuolet sitoutuvat osaltaan edistämään yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneiden henkilöiden siirtymistä saumattomasti palvelun tarjoajalta toisen luo. 

” Hämeen ammattikorkeakoulu edustaa suurinta potentiaalia alueemme osaamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Ei ole pelkästään etu, että yrittäjät ovat mukana yhteistyössä kehittämässä sitä, se on suorastaan velvollisuutemme”, Haukka summaa.

Janne Salminen ja Juha Haukka uskovat HAMKin ja Hämeen yrittäjien vauhdittavan osaltaan Kanta-Hämeen yritysten kasvua.

Hämeen Yrittäjien ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteistyön kohteet:

• Tutkimusyhteistyö

• Verkostoyhteistyö

• Hankeyhteistyö

• Opiskelijoiden tukeminen

• Muu yhteistyö, esimerkiksi:

• saumaton-hautomopolku palvelumallin kehittäminen ja juurruttaminen

• tapahtumat

• koulutusyhteistyö

• viestintäyhteistyö

Lisätietoja:

Hämeen Yrittäjät, toimitusjohtaja Juha Haukka, puh. 050 433 0134

Hämeen ammattikorkeakoulu, vararehtori Janne Salminen, puh. 050 342 9569

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]