​Uusi tapa pätevöityä opettajaksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
​Uusi tapa pätevöityä opettajaksi

​Uusi tapa pätevöityä opettajaksi

08.11.2017 11:59

Ensi keväänä Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulussa alkaa opettajaksi pätevöittävä koulutus, jossa opinnot toteutetaan opettajan työssä oppimalla.

Työssä oppimisen mallia ei ole aiemmin tässä koko työyhteisön laajuudessa ammatillisessa opettajankoulutuksessa käytetty. Opetusharjoittelun yhteydessä perehdytetään opetusharjoittelijan koko yhteisöä ammatillisen koulutuksen reformiin joko toisen asteen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun näkökulmasta.

Opiskelussa opintojen henkilökohtaistaminen viedään aivan uuteen syvyyteen, lisäksi opintoja tuetaan työpaikalla tapahtuvalla ohjaustyöllä.

OPEKE – henkilökohtaistettu opiskelu opetustehtävissä toimiville -koulutuksiin haetaan tammikuussa opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. Vaikka koulutuksen tarjoajat sijaitsevatkin Hämeenlinnassa ja Tampereella, ovat ryhmät valtakunnallisia ja niihin voi hakea kaikkialta Suomesta. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen tai viiden vuoden alakohtaisen työkokemuksen lisäksi hakijoilta edellytetään tähän opiskelumuotoon työsuhdetta ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.

Opintoihin sisältyy lähipäiviä, reaaliaikaisia verkkoistuntoja ja vastuuopettajan ohjaustapaamisia opettajaopiskelijan työpaikalla. Hämeen ammattikorkeakoulun ryhmän opinnot alkavat 3.-4.5.2018 ja Tampereen ammattikorkeakoulun ryhmän 17.-18.5.2018.

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin on 10.-30.1.2018. Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi. Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin.

OPEKE on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, jossa kehitetään opettajankoulutuksen toteutusmuotoja.

Lisätietoja:

Uuden opiskelumuodon taustoista ja tavoitteista: 
koulutuspäällikkö Katja Rönkkönen, puh +358 50 574 5121, etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

Koulutukseen hakeutumisesta ja toteutuksesta:
HAMK, opintojen ohjaaja Eveliina Grönberg, puh +358 40 834 1177, etunimi.sukunimi(at)hamk.fi
TAMK, erikoissuunnittelija Eeva Manni, puh +358 50 570 2068 etunimi.sukunimi(at)tamk.fi

OPEKE-kehittämishankkeesta:
projektipäällikkö Jaana Muttonen, puh +358 50 574 5137, etunimi.sukunimi(at)hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]