HAMK sai yli 1,6 miljoonan hankerahoituksen biotalouden digitalisaatioon - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK sai yli 1,6 miljoonan hankerahoituksen biotalouden digitalisaatioon

HAMK sai yli 1,6 miljoonan hankerahoituksen biotalouden digitalisaatioon

06.02.2017 09:06

HAMK sai 1 655 200 euron rahoituksen hankkeelle “Digitaalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen / Luonnonvara-alan koulutuksen modernisointi korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöllä”.

Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on kehittää luonnonvara-alan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta yhteistyössä yhdeksän muun kotimaisen toimijan kanssa. Hankkeen vetovastuu on HAMKilla.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt korkeakouluille yhteensä 25 miljoonan euron erityisavustuksen. Rahoitettavilla hankkeilla parannetaan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä, sekä edistetään koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta. Hankkeet lisäävät korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja uudistavat toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

– Näillä rahoilla tuetaan opiskelijavalintojen uudistamista, kehitetään joustavia opintopolkuja, uudistetaan oppimisympäristöjä ja digitaalista opintotarjontaa sekä korkeakoulujen välistä ja toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Korkeakoulutuksen laadun parantaminen vahvistaa yliopistojamme ja ammattikorkeakoulujamme kansainvälisesti, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. 

Erityisavustus on osa hallituksen Nopeutetaan siirtymistä työelämään -kärkihanketta. 

HAMK mukana yhteensä seitsemässä rahoitetussa hankkeessa

Luonnonvara-alan hankkeen lisäksi HAMK on mukana tai osatoteuttajana kuudessa muussakin nyt rahoitusta saaneessa hankkeessa:

  • Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019, Metropolia ammattikorkeakoulu, 2 085 000 €

  • eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 3 000 000 €

  • KOPE- hanke: Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke, Oulun ammattikorkeakoulu, 700 000 €

  • OPISKELUKYVYN, HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN KORKEAKOULUISSA (OHO!), Jyväskylän yliopisto, 1 982 200 €

  • Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin – DIGI-JOUJOU, Aalto yliopisto, 1 788 000 €

  • TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete – kompetens – karriär), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 1 790 100 €

Lue opetusministeriön tiedote » 

Katso lista kaikista rahoitettavista hankkeista » 

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]