HAMKin hallituksen kokous: kansainvälisyys etenee systemaattisesti - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin hallituksen kokous: kansainvälisyys etenee systemaattisesti

HAMKin hallituksen kokous: kansainvälisyys etenee systemaattisesti

27.03.2017 15:58

Hämeen ammattikorkeakoulu oy:n hallituksen kokouksessa 27.3.2017 tarkasteltiin erityisesti kansainvälisyyteen liittyviä asioita.

Hallitus keskusteli HAMKin kansainvälisyyden tilanteesta koulutuksen, TKI-toiminnan, alueen kansainvälistymisen, kumppanuuksien ja henkilöstön osalta. Esillä olivat toiminnalle asetetut tavoitteet, toiminta, arviointi v. 2016 ja keskeiset kehittämistoimet v. 2017. Keskustelussa todettiin, että HAMKin kansainvälistyminen etenee hyvin systemaattisesti ja on jäsentynyt osaksi ammattikorkeakoulun toimijoiden tehtäväkenttää.​

Tavoitteet pohjautuvat HAMKin strategiaan 2020, kansainvälisyyden kehittämissuunnitelmaan 2020 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksiin 2017–2025 (Yhteistyössä maailman parasta, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:11). Kansainvälisyysasioita esitteli HAMKin kansainvälisten asioiden päällikkö Marja Räikkönen.

Koulutuksen osalta tarkasteltiin opiskelijan kansainvälisyysosaamisen kehittymisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelijoilla on valmistuttuaan kansainvälistä osaamista ja kulttuurista lukutaitoa. Siksi jokaiselle opiskelijalle tulee taata systemaattisesti mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen osana opintoja. Toimenpiteitä ovat mm. erilaiset kotikansainvälistymisen keinot (virtuaalinen liikkuvuus, ulkomaisten asiantuntijoiden käyttö ja kaksoistutkinnot) sekä opiskelijaliikkuvuus. Toiminta on ollut useissa koulutuksissa aktiivista. Mm. yhteiset verkkototeutukset ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa ovat lisääntyneet. Myös yhä useampi opiskelija osallistuu liikkuvuuteen: vuonna 2016 HAMKista lähti 197 opiskelijaa, ja HAMKiin saapui 127 opiskelijaa. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 162 lähtenyttä ja 102 saapunutta vaihto-opiskelijaa.

Vieraskielisen tutkintokoulutuksen osalta keskusteltiin mm. lukuvuosimaksun mahdollisesta vaikutuksesta hakijamääriin ja opiskelijoiden integroitumisen tukemisesta. Mahdollisuuksia suomen kielen opintoihin tulee tarjota riittävästi ja myös tukitoimia yritysyhteistyöhön.

Työelämälähtöisessä tutkimuksessa yhteistyö strategisten kumppaneiden Feevale Universityn ja VIA University Collegen kanssa on keskeisessä roolissa. Yhteinen tutkimusohjelma valmistuu muutaman kuukauden kuluttua. Ohjelmassa sovitaan mm. yhteisestä visiosta, tavoitteista, fokus-alueista, toiminnoista ja indikaattoreista. Tutkimusyksiköiden laatimat tutkijavaihto-ohjelmat tukevat käytännön yhteistyötä.

Alueen kansainvälistyminen herätti keskustelua mm. ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumisen osalta. Tukitoimia tarvitaan edelleen mm. siihen, miten yritykset löytävät mahdollisimman helposti kansainväliset opiskelijat ja pystyvät hyödyntämään heidän osaamistaan. Samalla opiskelijoiden osaaminen ja integroituminen työelämään edistyvät. Yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi HAMK toimii oman alueensa Team Finland -verkostossa osallistuen mm. vuosittaisen Kasva ja kansainvälisty -tapahtuman järjestämiseen.

Henkilöstön osalta todettiin mm. liikkuvuuden merkitys ja sen hyödyntäminen osana korkeakoulun kehittymistä. Liikkuvuusjakson vaikuttavuutta lisätään mm. palauteprosessia tehostamalla.

Lisätiedot

rehtori Pertti Puusaari, p. 0400 469 605 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

kansainvälisten asioiden päällikkö Marja Räikkönen, p. 040 766 3216 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]