HAMKin hallitus 24.4.2017: toiminta tuloksellista - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin hallitus 24.4.2017: toiminta tuloksellista

HAMKin hallitus 24.4.2017: toiminta tuloksellista

24.04.2017 16:00

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hallitus tarkasteli kokouksessaan maanantaina 24.4.2017 mm. HAMKin toiminnan tuloksia ja henkilöstölukuja.

HAMKin rahoitukseen vaikuttavista mittareista tutkintojen määrä ja 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä on kehittynyt suotuisasti. HAMKissa 55 opintopistettä suorittaneiden määrä on noussut tasaisesti, ja kokoaikaisten opiskelijoiden määriin suhteutettuna 4,2 %-yksikön kasvu suoritteissa oli Suomen suurin viime vuonna. Tutkintoja HAMKissa suoritettiin viime vuonna ennätysmäärä. Kaikista Suomen ammattikorkeakouluista ainoastaan kuusi pystyi kasvattamaan suoritettujen tutkintojen määrää viime vuonna.

Viime vuosina ammattikorkeakouluihin kohdistuneista rahoitusleikkauksista huolimatta HAMKin taloudellinen tilanne on hyvä.

HAMKin henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuosina. Toiminnan tulokset ovat parantuneet, mutta samalla myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi on aloitettu toimenpiteitä, jotka liittyvät mm. opiskelumoduulien rakenteisiin ja ajoitukseen. Toimenpiteiden avulla esimerkiksi opettajille voidaan taata paremmat mahdollisuudet suoriutua työstään.

1.4.2017 voimaan tulleen rahankeräyslain muutoksen myötä ammattikorkeakouluilla on jatkossa oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoulutoimintaan sekä vuosina 2017–2019 myös ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. Lakimuutoksen myötä ammattikorkeakoulut saavat saman oikeuden rahan keräämiseen kuin yliopistot. Hallitus keskusteli varainkeräyksestä, mutta yleisiä linjauksia ei ole vielä tehty.

Hämeen ammatti-instituutin talouskehitys haasteellinen

Myös Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) hallitus kokoontui maanantaina 24.4.2017.

Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen kohdistuneiden ennakoitua rajumpien säästöjen johdosta Hämeen ammatti-instituutin talouskehitys on ollut haasteellinen vuoden alkuneljänneksen. Viime syksynä sovitut ja päätetyt toimenpiteet eivät näytä olleen riittäviä. Ongelma on oppilaitoksen perusrahoituksessa. Muu liikevaihto ja kulut kehittyvät suunnitellusti, mutta perustutkintokoulutuksen rahoituksen aleneminen ennakoi vuoden tuloksen jäävän negatiiviseksi.

Hallitukselle esiteltiin suunnitelma HAMIn talouden tasapainottamiseksi. Suunnitelmaa tarkennetaan vielä seuraavaan kokoukseen.

Lisätiedot

rehtori, toimitusjohtaja Pertti Puusaari, p. 0400 469 605

HAMI: rehtori Ari Mikkola, p. 0400 876 081

Henkilöstö: vararehtori, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Heidi Ahokallio-Leppälä, p. 0400 904 330

Talous: talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi, p. 040 503 2136

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimihamk.fi. 

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]