HAMKin hallitus 29.5.2017: laadunhallinnan uudistus edennyt systemaattisesti - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin hallitus 29.5.2017: laadunhallinnan uudistus edennyt systemaattisesti

HAMKin hallitus 29.5.2017: laadunhallinnan uudistus edennyt systemaattisesti

29.05.2017 13:47

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hallitus tarkasteli kokouksessaan maanantaina 29.5.2017 mm. HAMKin laadunhallinnan uudistamista ja tilojen käyttöastetta.

HAMK on uudistanut laadunhallintaansa kansainvälisen auditointiryhmän esittämien kehittämiskohteiden mukaisesti. Vuonna 2016 saadussa laatujärjestelmän auditointipalautteessa esitettiin mm. laadunhallinnan kokonaiskuvan kirkastamista ja alueellisten toimijoiden vahvempaa mukaan ottamista HAMKin laadunhallintaan.

HAMKin sidosryhmiä huomioidaan entistä paremmin laadunhallinnassa ottamalla heidät mukaan laadunhallinnan kehittämistyöhön. Säännöllinen yhteydenpito ja palautteen kerääminen keskeisimmiltä yrityskumppaneilta ja alueen kunnilta mahdollistaa laadunhallinnan kehittämisen systemaattisesti yhdessä. Viestimällä enemmän laadunhallinnasta saavutetaan läpinäkyvyyttä ja tiedon leviämistä. Laatuajattelussa vahvistuva elementti on kumppanuuksien esiin nostaminen aina kansainvälisen Beyond Alliance for Knowledge -liittouman (HAMK, Via University College Tanskasta ja Feevale University Brasialiasta) tasolta alueen yrityksiin asti.

HAMK kehittää parasta aikaa myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamista opetus- ja kulttuuriministeriön toiveiden mukaisesti. Kestävän kehityksen elementit sekä vaikuttavuus eri tasoilla suhteessa kansainvälisyyteen ja alueelliseen korkeakoulun toimintaan huomioidaan tässä työssä. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuotetaan laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Lisäksi HAMKissa aletaan rakentaa toimintamallia, jolla tuetaan henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tilojen käyttöastetta tehostetaan

HAMKissa toteutetaan parhaillaan toimintaympäristöselvitystä, jonka tavoitteena on toimintojen ja toimintaympäristöjen tehostaminen ja kustannusten laskeminen kestävälle tasolle. Saatavat säästöt kohdennetaan ydintoimintoihin.

HAMKilla on aiempaa tarkemmat keinot seurata tilojen käyttöastetta. Analysointia varten on kehitetty esimerkiksi tilavarauksien raportointijärjestelmä.

Toimintaympäristöselvityksessä toimenpiteiksi ehdotetaan mm. tilojen ulosvuokrauksen lisäämistä ja tarpeettomista tiloista luopumista.

HAMKin talous vakaa

HAMKin taloudellinen tilanne on vakaa. Kumulatiivinen huhtikuun lopun tulos sekä ennustettavissa oleva vuoden lopun tulos ovat odotusten mukaisia. Tytäryhtiö Hämeen ammatti-instituutin talouskehitys sen sijaan on haasteellinen, johtuen ammatilliseen perustutkintokoulutukseen kohdistuneista ennakoitua rajummista säästöistä.

Lisätiedot

rehtori, toimitusjohtaja Pertti Puusaari, p. 0400 469 605
laadunhallinta: vararehtori Janne Salminen, p. 050 342 9569
kiinteistöt: kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen, p. 040 722 9172
talous: talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi, p. 040 503 2136
HAMI: rehtori Ari Mikkola, p. 0400 876 081

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hamk.fi.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]