HAMKin vuoden opiskelija on Otto Tarnanen - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin vuoden opiskelija on Otto Tarnanen

HAMKin vuoden opiskelija on Otto Tarnanen

20.12.2017 10:52

HAMKin vuoden 2017 opiskelijaksi on valittu Otto Tarnanen Riihimäeltä, vuoden työntekijäksi lehtori Salla Mäkelä Hämeenlinnasta ja erittäin ansioituneeksi opiskelijaksi Sanna Aaltonen Hämeenlinnasta.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö palkitsee vuosittain Hämeen ammattikorkeakoulun vuoden opiskelijan ja Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöä sekä erityisen ansioituneen opiskelijan. Stipendit jaettiin Hämeen ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlassa 19.12.2017.

Vuoden 2017 opiskelija, 1000 euroa: Otto Tarnanen, Riihimäki, Liikennealan koulutusohjelma 
Otto Tarnanen on toiminut ansiokkaasti hankeassistenttina Liikenneviraston ja SITRAn rahoittamassa hankkeessa ”Sähköavusteisten älykkäiden polkupyörien pilotointihanke”. Hän on osoittanut esimerkillistä oma-aloitteisuutta ja monipuolista osaamista vaativassa hanketyössä ja hallinnut hyvin hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän.

Tehtävänsä hän on hoitanut nopeasti ja laadukkaasti sekä menestynyt opinnoissaan erinomaisesti.

Vuoden 2017 työntekijä, 1000 euroa: Lehtori Salla Mäkelä, Hämeenlinna, Hyvinvointiosaamisen yksikkö

Lehtori Salla Mäkelä on vastuullinen ja ammattitaitoinen hoitotyön ja hoitotyön opetuksen osaaja ja hän jakaa mielellään tietoa ja osaamistaan opiskelijoille ja työtovereille. Hänellä on taito löytää kiireestä huolimatta aikaa opastaa, ohjata ja neuvoa opiskelijoita.

Salla Mäkelää arvostetaan luotettavana, tunnollisena, ahkerana, lojaalina ja helposti lähestyttävänä sekä aurinkoisena ja kuuntelevana opiskelijat ja työtoverit aidosti kohtaavana työntekijänä. Hän on koko työyhteisön konkari, tukipilari ja loistava hamkilainen työntekijä.

Erittäin ansioitunut opiskelija 2017 (Veijo Hintsasen erityisrahaston stipendi, 1360 euroa): Sanna Aaltonen, Hämeenlinna, Metsätalouden koulutusohjelma

Sanna Aaltonen on ollut opinnoissaan oma-aloitteinen ja täsmällinen sekä suorittanut opintonsa valtaosin kiitettävin arvosanoin. Hän on ollut esimerkkinä kanssaopiskelijoille ja opastanut, kuinka tiimitöiden pienetkin yksityiskohdat tehdään laadukkaasti ja tehokkaasti olennaisiin asioihin keskittyen.

Sanna Aaltosen opinnäytetyö ”Passiivinen metsänomistaminen Keski-Suomessa” on arvoitu erinomaiseksi ja tilaajan, Suomen metsäkeskuksen, palaute on ollut ylistävää.

Tutkimusta Sanna Aaltonen on tehnyt oma-aloitteisesti ja hän on kyennyt erityisen hyvin itsenäiseen työskentelyyn. Hänellä on erinomaiset yhteistyötaidot ja hän on taitavasti pitänyt yhteyttä metsänomistajiin saaden siten laadittua laajan ja syvällisen tutkimuksen.

Lisätietoja: 
Jyrki Miettunen, säätiön asiamies , 040 538 1681, etunimi.sukunimi@hamk.fi
Aira Lappalainen, säätiön sihteeri, 03 646 4221, etunimi.sukunimi@hamk.fi
www.hakkts.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]