Hevosalan kysely enteilee investointihalua ja harrastuksen kasvua - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hevosalan kysely enteilee investointihalua ja harrastuksen kasvua

Hevosalan kysely enteilee investointihalua ja harrastuksen kasvua

17.05.2017 10:44

Valtakunnallinen kysely hevosyritystoiminnan kehitysnäkymistä ja hevosalan mielikuvista vahvistaa, että alalla on positiivia odotuksia. Yli neljännes kyselyyn vastanneista yrittäjistä aikoo laajentaa toimintaansa ja peräti 87 % aikoo investoida.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Luonnonvarakeskus Luken ja Hippoliksen yhteishanke, Uudistuva hevostalous, toteutti keväällä 2017 valtakunnalliset kyselyt hevosyritystoiminnan kehitysnäkymistä ja hevosalaa koskevista mielikuvista. Ensivaiheen tuloksia kuultiin Mustialassa 12.5.2017.

Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyssä kerättiin tietoa hevosyrittäjyydestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Aiheina olivat mm. laajentamis-, vähentämis-, investointi- ja työllistävyysnäkökulmat.

Alan näkymät koettiin positiivisena verrattuna vuonna 2009 tehtyyn kyselyyn verrattuna. Jopa 28 % vastanneista yrittäjistä aikoi laajentaa toimintaansa ja peräti 87 % aikoo tehdä investointeja seuraavan viiden vuoden aikana.

– Päätoimisten hevosyritysten keskimääräinen liikevaihto oli hieman yli 100 000 euroa, mutta yritys- ja aluekohtainen vaihtelu oli suurta, Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskuksesta painotti.

Matkailun positiiviset näkymät Pohjois-Suomessa peilautuvat myös hevosalalle, missä nähtiin paljon mahdollisuuksia. Saastamoinen arvioi, että tulevaisuudessa juuri Pohjois-Suomessa tullaan investoimaan fasiliteetteihin.

– Tulevaisuudessa kasvavia yritystoiminnan muotoja ovat hevosavusteinen toiminta, hevosten hoivapalvelut, matkailu- ja vaellustoiminta sekä täysihoitopalvelut, Saastamoinen luetteli.

Hevosala seuraa suhdanteita

Suomen Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen oli positiivisesti yllättynyt hevosyrittäjyys-kyselyn tuloksista.

– Hevosalalla tapahtuvat investoinnit seuraavat kansantalouden suhdanteita ja muutos positiiviseen näyttää tapahtuvan yllättävänkin nopeasti, hän kommentoi.

Kyselyitä kommentoivat Aulangon Ratsastuskoulun yrittäjä Salla Varenti ja Hevosopiston toimitusjohtaja Pauliina Mansikkamäki. He arvioivat yrittäjien investoivan nyt etenkin turvallisuuteen ja asiakasviihtyvyyteen.

– Tuotetarjontaa rakennetaan olemassa olevien asiakkaiden näkökulmasta, mutta entistä enemmän pitäisi olla rohkeutta laajentaa palveluita uusille asiakasryhmille, myös Louhelainen kannusti.

Hevosyrittäjyys 2017 -kyselyyn vastasi 575 henkilöä, joista 75 % oli päätoimisia yrittäjiä. 75 prosenttia vastaajista oli naisia.

Suomalaiset innokkaita hevosharrastajia

Hevosalan mielikuvat -kyselyssä puolestaan kartoitettiin suomalaisten käsityksiä hevosharrastuksen, -urheilun ja -elinkeinon kiinnostavuudesta. Tavoitteena oli koota tietoa, miltä hevosala näyttää potentiaalisten asiakkaiden silmin. Kyselyyn vastasi Kantar TNS Forumissa 3055 eritaustaista henkilöä. Kyselyllä tavoiteltiin henkilöitä, joilla ei ennestään ollut aktiivista kosketusta hevosiin.

Vastausten perusteella hevonen näkyy suomalaisten arjessa monin tavoin ja hevosilla on merkittävä rooli vapaa-ajan harrastuksena. Hevosharrastuksen mielenkiinnon herättivät hevonen eläimenä, uuden oppiminen ja elämykset. Naiset arvostivat erityisesti liikuntaa, hyvinvointia, stressitöntä ajanvietettä ja miehet olivat enemmän kiinnostuneita vauhdista, pelaamisesta ja urheilusta.

Hevosharrastaminen erikoisuutena on, että se on toisaalta yhteisöllistä ja toisaalta mahdollistaa myös yksilönä harrastamisen.

– Hevosen kanssa voi harrastaa läpi elämän, eri elämänvaiheissa eri tavoin. Vastausten mukaan yksilölliset ratsastustunnit, kuten henkilökohtainen valmennus kiinnosti neljäsosaa vastaajista, Sirpa Pussinen HAMKista kertoi.

Vastaajat näkivät hevosalan yleisesti ottaen vastuullisena, sillä 71 %:ia piti hevosen hyvinvointia Suomessa hyvänä. Tärkeää onkin tuoda esille hevosväen aito arvostus hevosta ja ympäristöä kohtaan.

– Hevosalan yhteisenä tehtävänä on nyt vahvistaa vahvuuksia ja edelleen madaltaa kynnystä tulla tutustumaan lajiin. Hevoset Kaivarissa ja muut juhlavuoden tapahtumat ovat hienoja näyteikkunoita, sanoo Pussinen.

 uudistuva_hevostalous_hevoskysely_500px.jpg

Kuva: Minna Tallberg

Uudistuva hevostalous -hankkeen tavoitteena on käytännönläheinen tiedonvälitys ja keskustelun herättely hevostalouden muuttumisesta. Kyselyn tuloksia julkaistaan kuluvan vuoden aikana ja raportti tuloksista ilmestyy keväällä 2018.

Luennot ovat katsottavissa tallenteina Uudistuva hevostalous -hankkeen YouTube-kanavalla.

Lisätietoja:

Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), p. 050 5749 207, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–20). Projektin toteutuksesta vastaa HAMK yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]