Järkivihreät Keksintöpäivät ja Resurssiviisauskeskuksen avoimet ovet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Järkivihreät Keksintöpäivät ja Resurssiviisauskeskuksen avoimet ovet

Järkivihreät Keksintöpäivät ja Resurssiviisauskeskuksen avoimet ovet

26.04.2017 15:15

Uudet innovaatiot ja resurssiviisaus ovat esillä Forssassa kahden päivän ajan.

Resurssiviisauskeskus on paikka kohdata, työskennellä ja ideoida uutta. Keskiviikkona ja torstaina Resurssiviisauskeskuksen tulevat valtaamaan Keksijäin Keskusliiton jäsenet ympäri valtakuntaa. Samalla järjestetään avoimet ovet kansalaisille, jotka voivat tulla tutustumaan keksijöihin ja innovatiiviseen tilaan, jossa esillä on Forssan järkivihreys.

Järkivihreät Keksintöpäivät

Alueelliset järkivihreät innovaatiot –hanke järjestää Suomen Keksijäin Keskusliiton KEKE ry:n kanssa Järkivihreät Keksintöpäivät. Suomen Keksijäin Keskusliiton tarkoituksena on mm. tukea suomalaisia keksijöitä, edistää ja kehittää keksintötoimintaa, toimia jäsentensä aatteellisena ja ammatillisena yhdyssiteenä ja edistää keksijöiden yhteistoimintaa sekä keksintöjen hyödyntämisen yleisiä edellytyksiä.

Järkivihreät keksintöpäivät -tapahtuman päätavoitteena on verkostoituminen, asiantuntijaluennot ja erilaisen tiedon tarjoaminen. Paikalle on tulossa kotimaisia ja kansainvälisiä keksijöitä ja vieraita Keksijäin Keskusliiton verkoston kautta. Mukana on mm. toistakymmentä ulkomaista keksijää. Järkivihreät Keksintöpäivät tukevat Forssan seudun elinkeinostrategia, joka perustuu niin sanottuun järkivihreyteen. Järkivihreys voitaisiin määritellä ympäristöystävälliseksi ja kestävää kehitystä tukevaksi toiminnaksi. Seudun järkivihreää strategiaa on rakennettu aina vuodesta 2010 alkaen.

Resurssiviisauskeskuksen avoimet ovet

Resurssiviisauskeskus on ollut toiminnassa viime vuoden syyskuusta. Tilan tarkoitus on olla paikka, jossa kohdata, työskennellä ja ideoida uutta. Millaista siellä on? Tule katsomaan. Resurssiviisauskeskuksen ovet ovat avoinna keskiviikkona ja torstaina 26.-27.4.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat saavuttaa resurssiviisautta. Keväällä 2015 toimintamallia lähdettiin pilotoimaan kolmessa kaupungissa, joista Forssa oli yksi (muut ollen Lappeenranta ja Turku). Tällöin kaupungille laadittiin resurssiviisauden tiekartat. Forssan kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on viisi eri kaistaa (ruoan tuotanto ja kulutus, energian tuotanto ja –kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalit sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet).

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet, palvelut, tilat ja aika) harkiten ja kestävää kehitystä sekä hyvinvointia edistäen, ja resurssiviisauden tavoitteet ovat: ei ilmastonpäästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta sekä kestävä hyvinvointi.

Päivien aikataulu: keskiviikko 26.4. kello 14-17, torstai 27.4. kello 10-17

Katso tarkempi ohjelma mm. asiantuntijapuheenvuorojen osalta www.hamk.fi/alueelliset/keksintopaivat

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]