Korkeakouluverkosto kehitti uuden erikoistumiskoulutuksen biotalouden tarpeisiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Korkeakouluverkosto kehitti uuden erikoistumiskoulutuksen biotalouden tarpeisiin

Korkeakouluverkosto kehitti uuden erikoistumiskoulutuksen biotalouden tarpeisiin

14.06.2017 13:27

Luonnonvara-alalla toimivat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksesta, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoelämän kanssa kehittyvän biotalouden tarpeisiin. Koulutusta tarjotaan 2018 alkaen eri puolilla Suomea.

Maamme koulutusjärjestelmää on täydennetty erikoistumiskoulutuksilla, joiden tavoitteena on turvata korkeaa osaamista edellyttävien, Suomen hyvinvoinnin kannaltatärkeiden alojen kehittyminen ja uudistuminen. Tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden osaamista erityisesti korkeakoulujen tarjoamalla tutkimus- ja kehittämisosaamisella. Uudistuksella on myös haluttu edistää korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä ja autonomiaa erikoistumiskoulutuksista päätettäessä.

Biotalous on keskeinen voimakkaasti kehittyvä ala, jolla toimivien asiantuntijoiden osaamisesta tulee huolehtia. Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja kehittämällä ja ottamalla käyttöön niihin liittyviä innovaatioita, uusia prosesseja ja teknologioita. Samalla edistetään muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan. 

Luonnonvara-alalla toimivat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat tarttuneet tähän uudistushaasteeseen ja sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksesta ja sen tavoitteista yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Sopimus biotalouden erikoistumiskoulutuksesta astui voimaan 1.6.2017, jolloin kyseinen erikoistumiskoulutus tuli myös osaksi valtakunnallista koulutusjärjestelmää.

Biotalouden erikoistumiskoulutusta valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhteisissä työpajoissa, teemahaastatteluin ja kattavalla sähköisellä kartoituksella. Tavoitteena oli hahmottaa biotalouden kehityspolut ja se uusi osaaminen, jota elinkeinoelämä tarvitsee näillä reiteillä edetäkseen.

Monialaisuus on ollut tavoitteena valtakunnallisessa biotalouden erikoistumiskoulutuksessa. Tarkoituksena on ollut uudistaa työelämälle tarjottavan koulutuksen sisältöjä viemällä koulutusta elinkeinoelämän ympäristöihin monialaisella otteella. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uusia innovaatioita yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, palveluita, raaka-aineita ja sivuvirtoja. 

Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta ovat sopineet Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat allekirjoittaneet vastaavan sopimuksen.

Biotalouden erikoistumiskoulutusta tullaan tarjoamaan 30 opintopisteen kokonaisuutena työ- ja elinkeinoelämälle vuodesta 2018 alkaen. Yhteistyöosapuolet järjestävät erikoistumiskoulutusta aluepainotteisina toteutuksina Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Lisätietoja biotalouden erikoistumiskoulutuksesta antavat:

Hämeen ammattikorkekoulu, Tapani Pöykkö, puh. 040 586 4939, tapani.poykko@hamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyrki Kataja, puh. 040 566 1034, jyrki.kataja@jamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Samuel Tarkiainen, puh. 040 774 9626, samuel.tarkiainen@xamk.fi
Karelia-Ammattikorkeakoulu, Jarmo Mäkelä, puh. 050 563 2187, jarmo.makela@karelia.fi
Lapin ammattikorkeakoulu, Jussi Soppela, puh. 0400 128310, jussi.soppela@lapinamk.fi
Oulun ammattikorkeakoulu, Tuomo Pesola, puh. 050 597 0391, tuomo.pesola@oamk.fi
Savonia-Ammattikorkeakoulu, Petri Kainulainen, puh. 044 785 6635, petri.kainulainen@savonia.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Leena Perämäki,puh. 040 0675 121, leena.peramaki@seamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu, Jukka Tohu, puh. 050 359 8297, jukka.tohu@tamk.fi
Yrkeshögskolan Novia, Niklas Andersson, puh. 050 559 7156, niklas.andersson@novia.fi
Helsingin yliopisto, Hannu Mikkola, puh. 050 318 5489, hannu.j.mikkola@helsinki.fi
Itä-Suomen yliopisto, Jukka Tikkanen, puh. 050 594 2049, jukka.tikkanen@uef.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]