Lapsille ja nuorille suunnatut luontopalvelut Forssan seudulla koottu yhteen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lapsille ja nuorille suunnatut luontopalvelut Forssan seudulla koottu yhteen

Lapsille ja nuorille suunnatut luontopalvelut Forssan seudulla koottu yhteen

25.04.2017 13:36

Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilta löytyvälle sähköiselle palvelutarjottimelle on koottu tietoa Forssan seudun yrityksistä, jotka tarjoavat luontolähtöisiä palveluita lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille.

Luontolähtöisiä palveluita voivat olla esimerkiksi eläinten ja kasvien hoito, luonto- ja vaellusretket sekä seikkailutoiminta. – Palveluiden tavoitteena lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja luontosuhteen vahvistaminen, kertoo Päivi Homan-Helenius Forssan seudun Green Care -klusterihankkeesta. Palveluihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla.

Sähköinen palvelutarjotin on koottu Forssan seudun Green Care -klusterihankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten luontolähtöiseen toimintaan keskittyvän klusterin perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen. Hanketta hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja sitä toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteen kokoamiseen ja toiminnan käynnistämiseen erilaisten yhteistyöfoorumien kuten teemallisten työpajojen ja yrittäjätapaamisten avulla. Näiden lisäksi hankkeessa laaditaan erilaisia selvityksiä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tarpeisiin sekä toteutetaan yrityskohtaisia kartoituskäyntejä luontolähtöisten palvelujen kehittämiseksi.

Hanke on alkanut vuoden 2016 alussa ja sen on määrä päättyä vuoden 2017 lopussa. Hankkeen rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja LounaPlussa ry.

Lisätiedot:

yliopettaja Päivi Homan-Helenius, sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi

Forssan seudun Green Care -klusterihanke: www.hamk.fi/gc-klusteri  

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]