Maahanmuuttajille haetaan työelämän mentoreita – haku käynnissä nyt - Hämeen ammattikorkeakoulu
Maahanmuuttajille haetaan työelämän mentoreita – haku käynnissä nyt

Maahanmuuttajille haetaan työelämän mentoreita – haku käynnissä nyt

01.02.2017 15:03

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) järjestetään keväällä 2017 Hyvinkään-Riihimäen seudun mentorointiohjelma, jonka tavoitteena on tukea alueella asuvien maahanmuuttajien ammatillista kehittymistä sekä valmistautumista työelämään.

Maahanmuuttajien mentoreiksi haetaan työelämässä toimivia henkilöitä ja yrittäjiä, joilla on kiinnostus jakaa kokemuksia ja kehittää kansainvälistä osaamistaan. Haku on käynnissä 24.2. asti.

Mentoroinnissa on kyse kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämisestä ja välittämisestä henkilöltä toiselle. Mentorointi on ohjausta ja tukea, jota osaava ja kokenut henkilö antaa kehityshaluiselle ja -kykyiselle nuoremmalle tai vähemmän kokeneelle kollegalleen. Hyvinkään-Riihimäen seudun mentorointiohjelman mentori on työelämässä toimiva ammattilainen ja mentoroitava eli aktori on joko opiskelija, uraansa aloitteleva tai uralle uutta suuntaa hakeva maahanmuuttajataustainen henkilö.

Mentori voi olla kuka tahansa työelämässä toimiva henkilö, yrittäjä tai vaikka eläkkeelle jäänyt ammattilainen. Mentorin omista työtehtävistä, roolista tai yrityksen toimialasta ei ole ennakkokriteerejä – tärkeintä on olla kiinnostunut toimimaan mentorina, jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan uutta.

Mentorointiohjelma kestää kaksi kuukautta ja sisältää tapaamisia mentorin ja mentoroitavan välillä muutaman kerran kuussa (osa tapaamisista on HAMKin organisoimia yhteistilaisuuksia). Työskentelyä tukee mentorointiopas, jossa on teemoittain ohjeistusta itsenäisiin tapaamisiin. Ohjelma on englanninkielinen, perustuu vapaaehtoisuuteen ja on maksuton. Hakuaika ohjelmaan on 2.2.–24.2.2017, ja tieto ohjelmaan valituista ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun lopussa. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 9.3.2017 klo 17.

Mentorina pääsee kehittämään sekä omaa ja organisaationsa osaamista että tukemaan lähialueen maahanmuuttajien työelämävalmiuksia. Mentorina saa tilaisuuden jakaa ajatuksia ja osaamista nuoremman “kollegan” kanssa, pääsee kehittämään vuorovaikutustaitoja monikulttuurisessa ympäristössä, voi tehdä omaa yritystä tunnetuksi kansainvälisten osaajien keskuudessa sekä tutustua potentiaalisiin työntekijöihin, luoda uusia verkostoja sekä saada näkökulmia kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseen omassa organisaatiossa. Aktorin roolissa puolestaan maahanmuuttaja pääsee oppimaan kokeneen henkilön rinnalla, saa näkökulmia suomalaiseen työelämään sekä saa vinkkejä oman osaamisen kehittämiseen ja työnhakuun.

Lisätietoa mentoroinnista ja haku mentoriksi osoitteessa www.hamk.fi/osuma.

Mentorointiohjelma on osa maahanmuuttajien työllistymistä edistävää “Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut” -hanketta, jonka toteuttajina toimivat yhteistyössä Hyria Koulutus Oy, Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö HRAKS, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Laurea ammattikorkeakoulu Oy sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.

Lisätiedot:

www.hamk.fi/osuma

suunnittelija Salla Niittymäki, p. 03 646 6313, salla.niittymaki@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]