Mistä asiantuntijat pientalojen energiasuunnitteluun? - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mistä asiantuntijat pientalojen energiasuunnitteluun?

Mistä asiantuntijat pientalojen energiasuunnitteluun?

23.02.2017 11:13

HAMK järjestää maksuttoman koulutuksen pienten rakennusten energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiantuotannosta ja sen hyödyntämisestä. Kuusipäiväinen koulutus toteutetaan huhti-kesäkuussa, ja koulutuspaikkoina ovat Hämeenlinna ja Valkeakoski.

Energiasuunnittelija-koulutus koostuu kuudesta moduulista, joissa luodaan perusteet pienen rakennuksen energiasuunnittelusta. Osallistuja pystyy valitsemaan häntä kiinnostavat kokonaisuudet. Koulutus sisältää mm. katsauksen energistehokkuuteen vaikuttaviin lainsäädäntöön ja asetuksiin sekä tulevaisuuden energialiiketoimintaan. Opiskelija tutustuu uusiutuviin energiantuotantomuotoihin sekä rakennusfysiikan merkitykseen rakennuksen rakenteellisen toiminnan ja sisäilmaston kannalta. Koulutuksessa käydään tiiviisti läpi taloautomaation mahdollisuudet energiankulutuksen optimoinnissa sekä energiahankintaprosessin sekä energiatuotantojärjestelmän suunnittelun perusteet. Näin lisätään osallistujien tietoa siitä, miten rakennuksen energiahuolto suunnitellaan ja miten eri tekijät vaikuttavat toisiinsa.

Koulutuksen järjestää HAMKin Monitaitoinen rakennuksen energiasuunnittelija -hanke, jossa kehitetään teknisen ammattiosaamisen kohentamiseen liittyvää täydennyskoulutusta rakennus-, talo- ja kiinteistötekniikan osaajille. Koulutuspäivät ovat 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5. ja 7.6.2017.

Energiasuunnittelun tarve kasvussa

Tulevaisuudessa energia-alalla tarvitaan yhä enemmän teknisen alan osaamista ja ammattilaisia. Rakennetun ympäristön energiatehokkuusvaatimukset Pariisin ilmastosopimuksen ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivien myötä kiristyvät kaiken aikaa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos lähivuosina tuo uusia haasteita rakennusalalle energiankäytön ja energiantuottamisen alueella. Samaan aikaan uuden energiateknologian ja mm. uusiutuvien energianlähteiden kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla.

Rakennuksen energiantuotannon, -käytön ja -tehokkuuden muodostaman kokonaisuuden hahmottaminen edellyttää moniosaamista. Jotta rakennukset olisivat yhä vähäpäästöisempiä ja energiaa säästävämpiä, on osattava huomioida eri energiantuotannon ja -tehokkuuden vaihtoehdot niin teknisesti, taloudellisesti kuin kestävästikin. Tarvitaan moniosaajia, jotka pystyvät suunnittelemaan kokonaisuutena erilaisia energiantuotannon ja -tehokkuuden hybridiratkaisuja. Moniosaaminen korostuu etenkin saneerauskohteissa, joissa olemassa olevien raamien sisällä muutetaan lämmitysjärjestelmää ja parannetaan rakenteiden energiatehokkuutta.

Myös sisäilman laatu liittyy oleellisesti kokonaisuuteen. Sisäilman ja energiatehokkuuden parantaminen on yhteispeliä, jossa oikeilla ratkaisuilla parannetaan molempia. Osaamista tarvitaan koko ketjussa; tuotannossa, suunnittelussa, asentamisessa, huollossa ja kunnossapidossa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.hamk.fi/energiasuunnittelija.

Lisätietoja:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Marja Savolainen, p. 040 749 3818 tai sp. marja.savolainen@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]