Ojat kuntoon kestävästi Kanta- ja Päijät-Hämeessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ojat kuntoon kestävästi Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Ojat kuntoon kestävästi Kanta- ja Päijät-Hämeessä

30.03.2017 12:27

Vuoden 2016 lopussa Kanta- ja Päijät-Hämeessä käynnistyi Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima OK – Ojat kuntoon -hanke.

Hankkeen tavoitteena on tiedotuksen avulla parantaa maa- ja metsätalouden peruskuivatusta ja sitä kautta toiminnan kannattavuutta. Kaikille avoin ja maksuton aloitusseminaari järjestetään 4.5.2017 Hämeenlinnassa.

Torstaina 4.5. aamupäivällä järjestetään Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä Ojat kuntoon -hankkeen aloitusseminaari, jonka aiheina ovat hankkeen esittely, Hämeen pelto- ja metsäojitusten tausta, nykytila ja tarpeet tulevaisuudessa, ojien kunnossapidon rahoitusmahdollisuudet sekä valuma-aluetarkastelu peruskuivatuksessa. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Kesäkuun alussa 7.6. järjestetään koko päivän bussiretki Loviisanjoen valuma-alueelle, missä tutustutaan Hardombäckenin peruskuivatushankkeeseen. Matkalla vieraillaan mm. salaojaputkia valmistavan Uponorin tehtaalla Nastolassa. Matkalle lähdetään Hämeenlinnasta ja Lahdesta. Maksuttomalle retkelle ovat tervetulleita esimerkiksi maanomistajat ja ojitusyhteisöjen edustajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Tiedotusta ja käytännön esimerkkejä

Ojat kuntoon -hankkeessa jaetaan tietoa uudistuneiden ohjeistusten ja luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien soveltamisesta maa- ja metsätalouden kuivatushankkeissa, jotta tulva- ja vesiensuojelu sekä luonnon monimuotoisuus otettaisiin entistä paremmin huomioon. Keskeisenä tavoitteena on kannustaa maanomistajia ja ojitusyhteisöjä toteuttamaan ojien kunnostushankkeita nykyaikaisilla menetelmillä. Muita kohderyhmiä ovat ojitushankkeiden suunnittelijat, urakoitsijat, vesiensuojeluyhdistykset, neuvontaorganisaatiot ja valvontaviranomaiset.

Hanke jakautuu neljään osatehtävään: peruskuivatuksesta ja kunnostusojituksesta tiedottaminen, vanhojen ojitushankkeiden digitointi paikkatiedoksi, ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien aktivoiminen 2-4 pilottialueella sekä vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet.

Kohti valumavesien kokonaisvaltaista hallintaa

Perinteisesti maatalouden ja metsätalouden kuivatus on toteutettu toisistaan erillisinä hankkeina, vaikka vesistökuormituksen ja tulvavesien hallinnan näkökulmasta maankuivatusta tulisi tarkastella valuma-aluetasolla. Valuma-aluetason tarkastelulla voidaan myös tehostaa kuivatushyötyjä, kun pelto- ja metsäojitushankkeet voidaan suunnitella tukemaan toisiaan. Ojat kuntoon -hankkeessa pyritään lisäämään maa- ja metsätalouden kuivatuksen toimijoiden yhteistyötä, jotta valuma-alueajattelu ja kokonaisvaltainen valumavesien hallinta tulisi osaksi kuivatushankkeiden käytännön toteutusta.

OK – Ojat kuntoon -hanke toteutetaan 1.11.2016-31.12.2019 Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Etelä-Suomen Salaojakeskus, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry sekä Tapio Oy. Hanke on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ja se toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella.

ojat-kuntoon_500px.jpg

Ojaan rakennettu pohjapatojen ja laskeutusaltaiden ketju hidastaa veden virtausta, jolloin kiintoaine ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat altaan pohjalle ja vesi puhdistuu. Altaat tulisi suunnitella siten, että niihin kertyvä liete voidaan helposti tyhjentää. Kuva: Henri Solismaa.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tilaisuuksiin:

OK – Ojat kuntoon, www.hamk.fi/ojatkuntoon

Petra Korkiakoski, projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

p. 050 443 1229 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]