Opinnäytetyö: Huolen puheeksiotto tärkeää nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Huolen puheeksiotto tärkeää nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

Opinnäytetyö: Huolen puheeksiotto tärkeää nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

27.06.2017 15:06

Tajua Mut! -toimintamalli ehkäisee nuorten syrjäytymistä ohjaamalla nuoret tukipalveluiden piiriin entistä varhaisemmassa vaiheessa. Opiskelija Henriikka Ketola laati Riihimäen kaupungille oppaan huolen puheeksiotosta osana toimintamallin käyttöönottoa.

Huolen tunne on subjektiivista ja se perustuu intuitioon, ei varmaan tietoon. Huoli liittyy nuoren elämäntilanteeseen sekä omien auttamismahdollisuuksien riittävyyteen. Huoleen tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun auttamiskeinoja on vielä paljon. Rohkea puheeksiotto lisää luottamuksen tunnetta nuoren ja hänen kanssaan toimivan ammattilaisen välillä. Näin todettiin Hämeen ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajan koulutuksessa tehdyssä opinnäytetyössä, jonka Henriikka Ketola on tehnyt osana terveydenhoitaja (AMK) -tutkintoa.

Riihimäen kaupungilla käyttöönotettu Tajua Mut! -malli on uusi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi luotu auttamiskeino. Toimintamalli helpottaa nuorten pääsyä auttavien palveluiden pariin etsivän nuorisotyöntekijän välityksellä. Osana toimintamallin käyttöönottoa, opiskelija Henriikka Ketola laati oppaan huolen puheeksiotosta nuorten parissa toimiville. Opas syntyi Ketolan opinnäytetyön tuotoksena. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Riihimäen kaupunki.

Oppaassa tuodaan esille käytännönläheisesti, kuinka vaikeista asioista voi puhua luontevasti. Huolesta puhuttaessa ei tule puhua nuoren ominaisuuksista vaan siitä, miten hän eri tilanteissa toimii. Hyvän vuorovaikutuksen muodostuminen nuoren kanssa edellyttää nuoren toiveiden kuuntelemista, kunnioittamista ja ymmärtämistä sekä hänen omien selviytymiskeinojensa tunnistamista. Nuorelta voi kysyä, että mikä on hänen oma käsityksensä voinnistaan. On tärkeätä kuunnella ja esittää avoimia kysymyksiä, kuten ”kertoisitko lisää?” ja ”mitä tarkoitit, kun sanoit?”. Asiat voi ottaa puheeksi yksi kerrallaan, eikä kaikkia huolia tarvitse ratkaista heti. Tunne omien vaikutusmahdollisuuksien riittämättömyydestä on yleisin syy siihen, miksei huolta oteta puheeksi.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta.

Lisätiedot:

Opiskelija: Henriikka Ketola, p. 045 1300 831, sp. henriikka_ketola@hotmail.com
Ohjaaja: Päivi Sanerma, sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]