Opinnäytetyö: Johtamisella merkitys onnistuneessa sairaalaelvytyksessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Johtamisella merkitys onnistuneessa sairaalaelvytyksessä

Opinnäytetyö: Johtamisella merkitys onnistuneessa sairaalaelvytyksessä

21.06.2017 15:18

Selkeällä johtamisella on merkitys onnistuneessa elvytyksessä sairaalaolosuhteissa. Näin todetaan Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä, jonka Anniina Tölli on toteuttanut osana sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoa.

Opinnäytetyössä havainnoitiin hoitohenkilökunnan elvytystä simulaatioharjoituksissa. Simulaatioissa luodaan aitoja olosuhteita mukaileva oppimisympäristö todellisen ympäristön sijaan, ja elvytys on yksi eniten simuloitavista aiheista hoitoalalla. Harjoitukseen osallistui erään kuntakuntayhtymän hoitohenkilökuntaa sekä hoitoalan opiskelijoita.

Toistuvien simulaatiokertojen ansiosta harjoittelukerrat paranivat. Simulaatiot mahdollisti hoitohenkilökunnan elvytyksessä johtamista harjoittelua. Tutkimusten perusteella selkeällä johtamisella oli merkitys onnistuneessa sairaalaelvytyksessä. Johtovastuunotto ei kuitenkaan ole helppoa elvytystilanteessa sairaanhoitajille, jolloin lääkäri tai kokenut hoitaja on ensisijaisesti paras johtaja. Selkeällä johtamisella elvytyksessä saadaan parannettua potilasturvallisuutta sekä tiimityöskentelyä hoitohenkilökunnan kesken.

Elvytystilanne edellyttää teknisten taitojen hallintaa ja ymmärrystä, kuten elvytyssuositusten hallintaa. Suositusten kertaaminen ja suositusten ajantasalla pysyminen on työyhteisön sekä työntekijän vastuulla. Elvytysharjoituksia tulisi olla vuoden välein tai useammin hoitoalan yksiköissä. Johtamisen osa-alueisiin kuuluu teknisen osaaminen lisäksi päätöksenteko, kommunikaatio ja dokumentoinnin osaaminen.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta.

Lisätiedot:

Opiskelija: Anniina Tölli, p. 040 867 0416, sp. anniina.tolli1@luukku.com
Ohjaaja: Päivi Sanerma, paivi.sanerma@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]