Opinnäytetyö: Miten kasvuyritysten palvelutarjontaa Hämeessä voisi kehittää? - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Miten kasvuyritysten palvelutarjontaa Hämeessä voisi kehittää?

Opinnäytetyö: Miten kasvuyritysten palvelutarjontaa Hämeessä voisi kehittää?

05.01.2017 07:13

Kasvuyritysten palveluiden tarve on oleellinen kasvuvaiheessa. Kansainvälistä kasvua tavoitteleva kasvuyritys tarvitsee monipuolisia tukipalveluita kasvun toteuttamiseksi.

Kasvuyritysten palvelutarjontaa Hämeessä ja sen kehittämistä on tutkinut ja mallintanut Timo Haapaniemi ammattikorkeakoulututkintoon kuuluneessa opinnäytetyössä. Haapaniemi valmistui tradenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta liiketalouden koulutuksesta joulukuussa 2016.

Tutkimustulosten mukaan kasvuyritysten palvelutarjonta on Hämeessä olematonta. Alueellisen kasvun kannalta on oleellista panostaa jatkossa huomattavasti enemmän palveluntarjonnan kehittämiseen, jolla luodaan edellytykset alueelliseen kasvuun. Tutkimuksen pohjalta luotu palvelumalli ehdotus mahdollistaisi alueen eri toimijoiden selkeän ja yhteisen vision, jolla kasvuyritysten toimintaympäristöä parannettaisiin. Tällä hetkellä eri toimijoilla ei ole yhteistä visiota.

Yhteinen visio ja palvelumalli Hämeen kannalta oleellinen kasvun tekijä

Palvelumallin onnistumisen perustana on alueellisen ilmapiirin muuttaminen kokeilunhaluiseksi ja kannustavaksi yrityksille. Tutkimustulosten perusteella alueella ei tueta tarpeeksi kasvua ja kasvuyrityksien palvelut keskittyvät kasvukeskuksiin. Hämeellä on mahdollista kasvaa merkittäväksi kasvualustaksi yrityksille sen sijainnin avulla.

Opinnäytetyössä esitelty palvelumallirunko on selkeä ja kattava, jossa esitellään kaikki oleelliset tekijät tilanteen parantamiseksi. Eri alueen merkittävien toimijoiden pitää hyödyntää mallia ja selkeyttää toimintaansa, jotta kasvuyritykset löytävät palvelut alueelta. Kasvuyritykset luovat alueelle merkittävän määrän uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua, joten tähän sektoriin panostaminen on tulevaisuudessa kriittisen tärkeää.

Opinnäytetyöhön voi tutustua ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa

Lisätiedot:
Opiskelija: Timo Haapaniemi, 050 325 6969, timohaapaniemi@live.com
Ohjaaja: Sari Hanka, 03 646 3417,  sari.hanka@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]