Rakennusten energiasuunnittelu on kykyä hahmottaa kokonaisuuksia - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennusten energiasuunnittelu on kykyä hahmottaa kokonaisuuksia

Rakennusten energiasuunnittelu on kykyä hahmottaa kokonaisuuksia

11.01.2017 15:11

Tulevaisuudessa energia-alalla tarvitaan yhä enemmän teknisen alan osaamista ja ammattilaisia.

Rakennetun ympäristön energiatehokkuusvaatimukset Pariisin ilmastosopimuksen ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivien myötä kiristyvät kaiken aikaa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos lähivuosina tuo uusia haasteita rakennusalalle energiankäytön ja energiantuottamisen alueella. Samaan aikaan uuden energiateknologian ja mm. uusiutuvien energianlähteiden kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. 

Rakennuksen energiantuotannon, -käytön ja -tehokkuuden muodostaman kokonaisuuden hahmottaminen edellyttää moniosaamista. Jotta rakennukset olisivat yhä vähäpäästöisempiä ja energiaa säästävämpiä, on osattava huomioida eri energiantuotannon ja -tehokkuuden vaihtoehdot niin teknisesti, taloudellisesti kuin kestävästikin. Tarvitaan moniosaajia, jotka pystyvät suunnittelemaan kokonaisuutena erilaisia energiantuotannon ja -tehokkuuden hybridiratkaisuja. Moniosaaminen korostuu etenkin saneerauskohteissa, joissa olemassa olevien raamien sisällä muutetaan lämmitysjärjestelmää ja parannetaan rakenteiden energiatehokkuutta. 

Säädösten ja nopean teknologisen kehityksen ei tule kuitenkaan johtaa tilanteeseen, jossa joudutaan tinkimään sisäilman laadusta tai rakennuksen terveellisyydestä. Yhä monimutkaistuvien kokonaisuuksien keskellä energiatehokkuusosaamisessa korostuu kyky hahmottaa asioiden keskinäisiä kytköksiä ja kyvykkyys kehittää kokonaisvaltaisesti ja teknistaloudellisesti energiatehokkaita kestäviä ratkaisuja. Osaamista tarvitaan koko ketjussa: tuotannossa, suunnittelussa, asentamisessa, huollossa ja kunnossapidossa. 

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Monitaitoinen rakennuksen energiasuunnittelija -hankkeessa kehitetään teknisen ammattiosaamisen kohentamiseen liittyvää täydennyskoulutusta rakennus-, talo- ja kiinteistötekniikan osaajille. Koulutus suunnataan henkilöille, jotka työtehtävissään tarvitsevat tai tulevat tarvitsemaan tietämystä pienten rakennusten energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiantuotannosta ja sen hyödyntämisestä. Koulutuksen kautta pyritään lisäämään osallistujien hahmotuskykyä, miten ja mistä elementeistä rakennuksen energiahuolto suunnitellaan ja miten eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. 

Hankkeen aikana kehitetään moderni koulutuskokonaisuus, jota pilotoidaan huhti-kesäkuussa 2017. Koulutuksen sisältöihin pääsee tutustumaan tarkemmin seminaarissa 2.2.2017.

Maksuton seminaari pientalon ja pientuotantotilan uusiutuvan energian ratkaisuista

Torstaina 2.2.2017 HAMKissa Hämeenlinnassa järjestetään seminaari, jonka aikana perehdytään uusiutuvan energian merkitykseen, mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin pientalojen ja pienten tuotantotilojen energiantuotannossa ja energiatehokkuudessa. Tilaisuus on maksuton ja suunnattu kaikille pienten rakennusten energiantuotannosta ja energiatehokkuudesta kiinnostuneille henkilöille. 

Aamupäivän johdatuksen jälkeen ohjelma rakentuu todellisten kohteiden ympärille, joiden energiaratkaisujen näkökulmiin perehdytään. Seminaaripäivän ensimmäisenä esittelykohteena on vuonna 2010 valmistunut nelihenkisen perheen omakotitalo. Kohteessa on hyödynnetty monipuolisesti uusiutuvia energianlähteitä ja eri tekniikoita. Seminaarissa tutustutaan mm. oma-kotitalokohteen energia- ja ohjausratkaisuihin. Valittujen energiaratkaisujen perusteista ja käyttökokemuksista kertoo kohteen rakennuttaja.

Toisena esittelykohteena on HAMKin ja Ruukki Construction Oy:n lähes nollaenergiahalli, jossa on toteutettu monipuolisesti erilaisia energiantuotannon ja energiatehokkuuden ratkaisuja. Yhteiskäytössä oleva tutkimus-, kehitys- ja oppimiskeskus on Suomen ensimmäinen lähes nollaenergiahalli. Rakennuksessa on useita energiaa tuottavia ja säästäviä ratkaisuja, kuten aurinkoenergiaa hyödyntävää kattoa ja seinää sekä ilmatiiviitä seinäpaneeleja. Rakennus suunniteltiin kokonaisuutena, ei pilkottuna osa-alueisiin. Energiansäästöä ja -tuottoa tarkasteltiin koko rakennuksen käyttöiän ajan. Rakennus otettiin käyttöön keväällä 2015. Seminaarin lopuksi on mahdollista käydä tutustumassa kohteeseen. 

Lisätietoja:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Marja Savolainen, p. 040 749 3818 tai sp. marja.savolainen@hamk.fi

www.hamk.fi/energiasuunnittelija

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU