Syventävää osaamista korjausrakentamiseen valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella - Hämeen ammattikorkeakoulu
Syventävää osaamista korjausrakentamiseen valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella

Syventävää osaamista korjausrakentamiseen valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella

13.03.2017 15:05

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton ja laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito ovat avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista. Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus (30 op) toteutetaan valtakunnallisesti työelämän ja seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Ensimmäiset ryhmät aloittavat syyskuussa 2017 Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Vuonna 2018 aloittavat Jyväskylä, Oulu ja Pori.

Uusi koulutusmuoto yhteistyössä työelämän kanssa

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää pitkäkestoista koulutusta jo työelämässä toimineille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai saavuttaneet vastaavan osaamisen. Erikoistumiskoulutus on uusi opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittama koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle.

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista. Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Koulutus integroituu osallistujan omaan työhön

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus koostuu viidestä moduulista sekä työelämälähtöisestä projektityöstä, joka integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen viisi moduulia ovat korjausrakentamisen suunnittelu, korjausrakentamisen toteutuksen hallinta, sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset, rakennusfysiikka korjausrakentamisessa ja kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus.

Erikoistumiskoulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus.

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Mukaan voi hakea nyt

Vuonna 2017 alkava ensimmäinen korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus kestää noin 1,5 vuotta (22.9.2017 – 31.12.2018), ja se sisältää yhteensä kaksikymmentä teoriapäivää. Lisäksi erikoistumiskoulutus sisältää viisi päivää projektityöskentelyä ja ohjausta.

Hakuaika vuoden 2017 toteutuksiin on käynnissä. Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät kunkin mukana olevan ammattikorkeakoulun verkkosivulta.

Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on 1000 € (alv 0 %).

Tiesitkö, että koulutus on verovähennyskelpoista? Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää oikein laadittua koulutussuunnitelmaa.

Lisätietoja:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Pirjo Niemi, p. 050 565 8845 tai pirjo.niemi@hamk.fi

Kaikista korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksista löytyy lisätietoa verkosta:

HAMK (Hämeenlinna): www.hamk.fi/erikoistumiskoulutukset

JAMK (Jyväskylä): www.jamk.fi/korjausrakentaminen

OAMK (Oulu): http://www.oamk.fi/fi/koulutus/erikoistumiskoulutukset/

SAMK (Pori): www.samk.fi/koulutuspalvelut

Savonia (Kuopio): www.savonia.fi/korjausrakentaminen

TAMK (Tampere): www.tamk.fi/erikoistumiskoulutukset

Turun amk (Turku): https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/korjausrakentamisen-erikoistumiskoulutus/

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]