Tilinpäätös 2016 valmis – HAMKissa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tilinpäätös 2016 valmis – HAMKissa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja

Tilinpäätös 2016 valmis – HAMKissa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja

07.03.2017 10:14

Hämeen ammattikorkeakoulukonsernin tilinpäätös on valmistunut.

Konserni ylläpitää Hämeen ammattikorkeakoulua (HAMK) ja Hämeen ammatti-instituuttia (HAMI). Ammattikorkeakoululle ja ammatti-instituutille asetettujen tavoitteiden valossa konsernin toiminta on erittäin tuloksellista.

Vakavarainen konserni

Konsernin toimintavuoden 2016 (suluissa vuoden 2015 luvut) liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 56,8 (59,8) miljoonaa euroa.

Konsernin toimintakuluista suurimman erän muodostivat henkilöstökulut yhteensä 37,3 (39,3) miljoonaa euroa. Muut toimintakulut muodostuivat aineista, tarvikkeista ja ulkopuolisista palveluista 3,3 (3,7) miljoonaa euroa, suunnitelman mukaisista poistoista 3,8 (3,7) miljoonaa euroa ja toiminnan muista kuluista 12,3 (13,3) miljoonaa euroa.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 39,7 (160,4) tuhatta euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 373.691,67 (50.859,99) euroa. Konsernin rahoituslaskelmassa esitetyt investoinnit olivat yhteensä 4 (4) miljoonaa euroa. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erinomaiset. Konsernin omavaraisuusaste oli 90,7 % ja kassan riittävyys päivinä oli 154 päivää.

HAMKissa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja

Hämeen ammattikorkeakoulun koulutukseen liittyvistä rahoitusmittareista suorittujen tutkintojen määrä, 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä sekä avoimen amkin opintopistetuotos jatkoivat kasvuaan edellisestä vuodesta. Amk-tutkintoja ja ylempiä amk-tutkintoja suoritettiin yhteensä ennätysmäärä (1082), samoin 55 opintopistettä suorittaneiden määrä (2351) oli korkeampi kuin koskaan aiemmin.

Tutkimukseen liittyvistä mittareista ulkopuolinen rahoitus ja julkaisujen määrä laskivat, ylempien amk-tutkintojen määrä puolestaan nousi. Kansainvälinen opiskelijavaihto lisääntyi mutta henkilöstövaihto väheni edellisvuodesta. Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan.

HAMKin talous kunnossa

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimintavuoden 2016 liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 51,3 (53,8) miljoonaa euroa. Näiden lisäksi valmistus omaan käyttöön oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimintakuluista suurimman erän muodostivat henkilöstökulut 33,1 (35,1) miljoonaa euroa. Muut toimintakulut muodostuivat aineista, tarvikkeista ja ulkopuolisista palveluista 2,9 (3,4) miljoonaa euroa, suunnitelman mukaisista poistoista 3,7 (3,6) miljoonaa euroa ja toiminnan muista kuluista 11,2 (12,2) miljoonaa euroa.

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 39 961 (162 200) euroa. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n tilikauden voitto oli 544 595 (-254.095,87) euroa. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n rahoituslaskelmassa esitetyt investoinnit olivat yhteensä 4 (3,9) miljoonaa euroa. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erinomaiset. Omavaraisuusaste oli 91,8 % ja kassan riittävyys päivinä 159 päivää.

HAMIssa tehdään pitkäjänteistä kehittämistyötä

Hämeen ammatti-instituutin tuloksellisuusrahoitukseen vaikuttavat mittaritiedot laskivat jonkin verran edellisvuodesta. Tulosindeksillä mitattuna Hämeen ammatti-instituutti Oy oli tuloksellisuusrahoitusta saaneen 111 koulutuksen järjestäjän joukossa 62. paras ja suurin piirtein samalla tasolla muiden Kanta-Hämeen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Vuonna 2015 sijaluku oli 57. Tuloksellisuuslukujen odotetaan paranevan tulevina vuosina, koska oppilaitoksessa on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä läpäisyasteen parantamiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi. Oppilaitoksesta valmistuneiden työllistyminen oli hieman tavanomaista alemmalla tasolla, mikä on ollut seurausta yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Määräajassa valmistuminen ja hyvä työllistyminen ovat keskeisiä tuloksellisuusrahoituksen perusteita.

Hämeen ammatti-instituutin kokonaisopiskelijamäärä jäi hiukan alle järjestämisluvan mukaisesta 340 opiskelijan enimmäisopiskelijamäärästä. Tämä johtui pääosin edellisvuoden ennätysmäisestä valmistujamäärästä (140). Vuonna 2016 tutkinnon suoritti 124 opiskelijaa. Keskeyttäneiden määrä (43 opiskelijaa) oli hieman edellisvuotista korkeampi, mutta suuntaus on ollut aleneva. Nuorten perustutkintokoulutuksessa läpäisyaste nousi 78 %:iin, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. 

Myös ammatti-instituutin talous on kunnossa

Hämeen ammatti-instituutti Oy:n osalta vuosi 2016 oli toinen toimintavuosi. Toimintavuoden 2016 liikevaihto ja muut toimintatuotot (suluissa vuoden 2015 luvut) olivat yhteensä 8,03 (8,74) M€.

Hämeen ammatti-instituutti Oy:n toimintakuluista suurimman erän muodostivat henkilöstökulut 4,2 (4,2) M€. Muut toimintakulut muodostuivat aineista, tarvikkeista ja ulkopuolisista palveluista 3 (3,1) M€, suunnitelman mukaisista poistoista 0,1 (0,1) M€ ja toiminnan muista kuluista 1,1 M€.

Hämeen ammatti-instituutti Oy:n rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,3 (-1,8) t€. Hämeen ammatti-instituutti Oy:n liikevoitto oli -169 226,44 (306 736,90) euroa ja tilikauden voitto -170 903,17 (304 955,86). Hämeen ammatti-instituutti Oy:n rahoituslaskelmassa esitetyt investoinnit olivat yhteensä 47,8 (77,7) t€. Hämeen ammatti-instituutti Oy:n vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät. Omavaraisuusaste – % oli 50,27 % ja kassan riittävyys päivinä oli 71,63 päivää.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulukonserni, Hämeen ammattikorkeakoulu: toimitusjohtaja ja rehtori Pertti Puusaari, p. 0400 469 605 ja sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Hämeen ammatti-instituutti: rehtori Ari Mikkola, p. 0400 876 081 ja sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

Talous: talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi, p. 040 503 2136 ja sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

 

Mikäli haluat tutustua tilinpäätökseen kokonaisuudessaan, voit pyytää sen sähköpostiisi Johanna Närheltä (etunimi.sukunimi@hamk.fi) tai HAMKin viestinnästä (viestinta@hamk.fi). 

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]