Toisesta ammatista turvaa tulevaisuuteen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Toisesta ammatista turvaa tulevaisuuteen

Toisesta ammatista turvaa tulevaisuuteen

02.01.2017 11:14

Palomiehenä työskentelevä Harri Iinattiniemi opiskelee työnsä ohessa sairaanhoitajaksi.

Harri Iinattiniemi opiskelee palomiehen työnsä ohessa Hämeen ammattikorkeakoulussa itselleen toista ammattia. Iinattiniemen tavoitteena on lähiaikoina valmistua sairaanhoitajaksi.

– Sairaanhoitajan koulutus paitsi tukee nykyistä työtäni palomiehenä, niin antaa myös tukea ja turvaa tulevaisuuteen. Palomiehen eläkeikä on 63, mutta luulen, että en tule fyysisesti kestämään niin pitkään sitä työtä, Iinattiniemi sanoo. 

Sairaanhoitajaopinnoissaan Iinattiniemi saa vahvasti toteuttaa myös palomiesammattiaan. Hän on mukana Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus -hankkeessa omalla työelämälähtöisellä projektillaan. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisryhmiin kuuluvien, erityisesti näkövammaisten henkilöiden, paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa Suomessa. Samanlaisia näkövammaisten tukipalveluita on jo käytössä muualla Euroopassa sekä Australiassa.

Hanke sisältää muun muassa paikantamisjärjestelmään perustuvien opasteratkaisujen kehittämistä näkövammaisille sekä koulutusmateriaalin kasaamista yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Hänen työelämäprojektinsa hankkeessa kestää reilut puoli vuotta ja on laajuudeltaan 15 opintopistettä.

Oppilas opettajana

Työkokemuksensa ansiosta Iinattiniemi on projektissa mukana eräänlaisessa asiantuntijaroolissa.

– Koko kouluajan varsinainen helmi on ollut se, että olen päässyt opettamaan muita opiskelijoita hoitajan perustyössä. Myös opetettavat opiskelijat ovat tykänneet opetustavasta, sillä opiskelijaopettajan kanssa kommunikointi on välittömämpää, pienet jännitykset jäävät pois ja uskalletaan kysyä neuvoa. Pienessä ryhmässä kaikki ovat rohkeasti päässeet kokeilemaan käytännössä opetettavia asioita.

Tulevaisuudessa hankkeessa kehitettävät ratkaisut on tarkoitus ottaa käyttöön rakennusten julkisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa, kouluissa ja hoitolaitoksissa, joista esimerkiksi tulipalon sattuessa myös näkövammaisilla on mahdollisuus päästä pelastautumaan omatoimisemmin.

– Olen projektin myötä itsekin saanut paljon uutta tietoa maailmalta.

Iinattiniemi on opinnoissaan jo loppusuoralla. Valmistuttuaan hän jatkaa työskentelyään palomiehenä ja pyrkii omassa työssään hyödyntämään myös sairaanhoitajaopintojaan. Jotta opitut asiat säilyisivät tuoreessa muistissa, Iinattiniemi aikoo ylläpitää tietojaan ja taitojaan tekemällä myös sairaanhoitajan sijaisuuksia.

2017_31_03_58ddf6580964f_1280.jpg

Valmistuttuaan sairaanhoitajaksi Harri Iinattiniemi jatkaa työtään myös palomiehenä. (kuva: Mikko Käkelä)

Teksti: Katja Nygård/Bauer Media

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]