Tulossa hyvä vuosi – taloudellista tulosta rasittaa kertaluonteinen alaskirjaus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tulossa hyvä vuosi – taloudellista tulosta rasittaa kertaluonteinen alaskirjaus

Tulossa hyvä vuosi – taloudellista tulosta rasittaa kertaluonteinen alaskirjaus

25.09.2017 14:56

HAMKin toiminnallinen tulos olisi ennakkoarvion mukaan yli 200 000 euroa voitollinen. Lopullista tilikauden tulosta tulee kuitenkin rasittamaan Lahdensivun kiinteistöjen luovuttamisesta aiheutuva n. 900 000 euron lisäpoisto.

HAMKin toiminnallinen tulos ilman alaskirjausta näyttäisi jäävän yli 200 000 euroa plussalle vuonna 2017.

”Se on hyvä tulos tilanteessa, jossa ammattikorkeakouluilta on rahoituksesta leikattu vuoden 2012 jälkeen 18 prosenttia. Hyvää lukua selittää se, että toimintaa on osattu sopeuttaa asetettuihin raameihin jo ennen rahoituksen alenemista”, talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi sanoo.

Myös rehtori Pertti Puusaari antaa HAMKin vuodelle toiminnalliselta kannalta hyvän arvosanan.

”Strategiatyö on edennyt aikataulussaan siten, että vuoden 2020 tavoitteet tullaan täyttämään. Koulutuksen moduuleja on kehitetty ja tutkimusyksiköitä on vahvistettu. Syksyllä on aloitettu Hamkin yrittäjyyteen panostava teemavuosi sekä uusi osaamista vahvistava HAMK100-valmennusohjelma.”

Kertaluonteinen alaskirjaus rasittaa tulosta

Vuonna 2012 solmitun korkeakoulukeskuksen kehittämissopimuksen mukaisesti Hämeenlinnan kaupunki osallistuu HAMKin Hämeenlinnan kampuksen uusinvestointiin 50 prosentin osuudella eli 5,3 miljoonalla eurolla. Osana sopimusta HAMK luovuttaa Lahdensivun kiinteistönsä kaupungille. Tästä aiheutuu kertaluonteinen lisäpoisto, joka tulee heikentämään HAMKin vuoden 2017 tulosta. 

Osa kiinteistöistä on siirtynyt kaupungin käyttöön korkeakoulukeskuksen kehittämissopimuksen mukaisesti jo aiemmin ja viimeinenkin rakennus siirtyy kaupungille tämän vuoden aikana. Koko 2000-luvun ajan Lahdensivun kiinteistöön on tehty remontteja ja uusrakentamista, joista aiheutuneiden kulujen poisto on nyt kiinteistön luovutuksen yhteydessä suoritettava kerralla.

Rehtori Pertti Puusaari sanoo, että budjettia laadittaessa tätä kertapoistoa ei huomioitu.

”Toisaalta vaikka se olisikin huomioitu, se ei vaikuttaisi tulokseen tämän vuoden osalta puoleen eikä toiseen. Vaihtoehtoisesti olisi voinut ryhtyä välittömästi karsimaan toiminnan kuluja radikaalisti, mutta  se olisi ollut pois perustoiminnastamme. Olemme rakentaneet vahvan taseen ylijäämillä vuosien varrella juuri tälllaisia hetkiä varten. Emme halua tempoilla yksittäisen kirjanpidollisen tapahtuman takia, kun kerran kokonaisuutena taloudellinen tilanteemme paranee”, Puusaari sanoo.

HAMKin tase on liki 95 miljoonaa euroa, joten taloudellista tilannetta kokonaisuutena tarkastellen 700 000 euron tappio tälle vuodelle ei ole merkittävä.

”Nyt tehtävällä alaskirjauksella ei juuri ole vaikutusta omavaraisuusasteeseemme. Hämeenlinnan kaupungin merkittävän panostuksen myötä uusinvestoinnin poistot tuleville vuosille pienenevät, mikä viime vuosien aikana vähentyneessä käyttötaloudessa on erittäin tärkeää”, Närhi huomauttaa.

Lisätietoja

Johanna Närhi, talous- ja hallintojohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, p. 0405032136 sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi
Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, p. 0400469605 sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]