Urheiluseminaarissa pohdittiin menestystä ja motivaatiota - Hämeen ammattikorkeakoulu
Urheiluseminaarissa pohdittiin menestystä ja motivaatiota

Urheiluseminaarissa pohdittiin menestystä ja motivaatiota

10.03.2017 15:00

HPK Liiga Oy:n ja HAMKin yhteistyössä järjestämässä Urheiluseminaarissa avattiin erilaisia näkökulmia mm. huippuosaamiseen, joukkuehenkeen ja urheilijayrittäjyyteen

Hämeenlinnan kampuksella pidettiin tiistaina 7.3. HPK Liiga oy:n ja HAMKin yhteinen urheiluseminaari, jonka teemana olivat menestys, motivaatio, sekä urheilu ja yrittäjyys. Paikalle oli kutsuttu HAMKin opiskelijoita sekä HPK:n ja HAMKin sidosryhmien edustajia, ja asiantuntijoiden kiinnostavia alustuksia oli saapunut kuuntelemaan n. 80 henkeä. 

Tilaisuuden avannut HAMKin vara-rehtori Heidi Ahokallio-Leppälä iloitsi siitä, että HAMKin ja HPK:n yhteistyö mahdollisti mielenkiintoinen seminaarin järjestämisen.  Ahokallio-Leppälä näki opiskelun ja urheilun välillä paljon samoja tekijöitä, ja muistutti liikunnan merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja työkykyyn.

Vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä avaamassa urheiluseminaaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä avaamassa urheiluseminaaria.

Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen korosti tervehdyksesssään urheilun merkitystä maakunnalle sekä alueen tunnettuuden lisääjänä että asukkaiden indenteetin rakentajana.

 

Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

 

 

 

 

 

 


Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

Toimitusjohtaja Antti Toivainen HPK Liiga Oy:stä kertoi Hämeen pallokerhon liki 90-vuotisesta historiasta ja peilasi seuran moninaisia vaiheita nykypäivään. Toivainen muistutti, että vaikka paljon on ajan saatossa muuttunut, on useita nykyäänkin urheiluseurojen ratkottavina olevia kysymyksiä käsitelty jo kauan. HPK:n tulevaisuuden Toivanen näkee kytkeytyvän entistä vahvemmin Hämeenlinnan talousalueen kehitykseen.  


 

 

 

 

 


HPK Liiga Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivainen

HAMK Opettajakorkeakoulussa tutkijana ja ohjaajana työskentelevä Tia Isokorpi on tutkinut laajasti huippuosaamista ja sen kehittymistä. Isokorven mukaan menestymisen lähtökohta on oma motivaatio, ja hän korostikin merkityksellisyyden esiin saamista ja onnistumisen kokemuksen tärkeyttä. Isokorpi kehotti miettimään omaa suhdetta työhön ja pohtimaan myös sitä, mitä työ tekee itselle. “Työn pitäisi antaa enemmän kuin se ottaa”, Isokorpi totesi.  

 

 

 

 

 

 


KT Tia Isorpi, HAMK

HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen haastoi yleisön pohtimaan instituutioiden asemaa tässä ajassa. Pennanen kertoi olevansa huolissaan instituutiouskollisuuden rapautumisesta, jonka näkee vaikuttavan laajasti jo koko yhteiskuntaan päiväkodeista aina valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoon saakka.  Hän muistutti, että koko elämä on joukkuepeliä, jossa yksilösuorituksia ei käytännössä ole, ja siksi ainoa keino menestyä on hakea yhteistyökumppaneita ja tukea toisia yhteisten, yhdessä sovittujen päämäärien tavoittelussa.  

“Menestyksen avaimet ovat uhrautuminen, anteeksianto, tapojen muuttaminen ja yhteistyön etsiminen”, Pennanen summasi viestinsä kuulijoille.

Päävalmentaja Antti Pennanen

 

 

 

 

 

 

 

Päävalmentaja Antti Pennanen

Seminaarin lopuksi saatiin vielä vankka tietopaketti urheilusta liiketoimintana. KPMG Oy:lla urheilumanageroinnin parissa työskentelevä Jyrki Louhi muistutti urheilubisneksen olevan miljardiluokan liiketoiminta-alue, vaikka Suomessa sitä ei vielä täysin sellaisena mielletä. Lajista riippumatta huipulle nouseminen on kallista ja vaatii lajiin panostamisen lisäksi riittävän rahallisen tuen, joka käytännössä tarkoittaa sponsoreita. Muutamien menestyjien kautta on kuitenkin maassamme alettu jo herätä ajatukseen urheilijasta yrityksenä, ja menestystarinoitakin on jo syntynyt. Louhin mukaan nuoren urheilijan tulisikin investoida itseensä ja panostaa yrittäjyyteen jo ennen menestystä.

urheiluveroasiantuntija Jyrki Louhi, KPMG

 

 

 

 

 

 

 

Urheiluveroasiantuntija Jyrki Louhi, KPMG

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]