Uusiutuvat energiat -päivässä Mustialassa 9.3. luvassa monipuolisia luentoja ja käytännön esimerkkejä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uusiutuvat energiat -päivässä Mustialassa 9.3. luvassa monipuolisia luentoja ja käytännön esimerkkejä

Uusiutuvat energiat -päivässä Mustialassa 9.3. luvassa monipuolisia luentoja ja käytännön esimerkkejä

07.03.2017 13:07

InforMe-hanke järjestää yhdessä HAMKin opiskelijoiden kanssa Uusiutuvat energiat -päivän Mustialassa 9.3.2017 klo 8.30–13.40.

Päivän aikana kuunnellaan mielenkiintoisia luentoja “päivänpolttavista” energioista: mikä on pinnalla nyt ja miten maa- ja metsätalouden investointien tukia on mahdollista hyödyntää.

Päivä koostuu kahdesta osiosta: aamupäivän ajatuksia herättävistä luennoista sekä kiertokävelystä, jonka aikana tutustutaan käytännön toteutuksiin Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Mustialan yksikössä.

Päivään tuo lisämaustetta luennoitsijoiden omakohtaiset kokemukset Uusiutuvien energioiden käytöstä. Esimerkiksi hevosenlannan hyödyntäminen polttoaineena on yksi päivän aiheista, jota valottaa InforMe-hankkeen vetäjä ja Lamkin projektipäällikkö Mari Eronen. 

Miten energiatehokkuudella saadaan kilpailukykyä parantavaa vaikutusta maaseudulle? Tähän pureutuu ProAgrian Keskusliitosta Maarit Kari. Biokaasulaitokset maaseudulla on kasvava trendi, joka on herättänyt maaseudun yrittäjät käyttämään biomassoja hyödyksi omalla tilalla. ProAgriasta Antti Rusanen on kertomassa tästä tarkemmin.

Uusiutuvan energialähteen puolestapuhujana päivässä on myös Pajupojat-yrityksen Annakaisa Elo aiheenaan biohiilen monet mahdollisuudet. Pajupojat on kasvua hakeva suomalainen yritys, joka on verkostoitunut useisiin pajututkimuksiin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yrityksen toimiala on pajupohjaisen biomassan tuottaminen ja sen jalostaminen biohiileksi. Pajupojat on käynnistämässä tänä vuonna laajamittaisen biohiilien kaupallisen tuotannon, ja niiden jatkojalostus funtionaalisiksi hiiliksi on osa yrityksen tutkimustoimintaa.

Hiilinielut ovat tärkeä osa maapallon tulevaisuutta, metsissä on mahdollisuus, mutta niitä pitää osata hyödyntää luonnontasapainoa kunnioittaen. Metsäenergian mahdollisuudesta kaukolämmöntuotannossa luennoi Elenia Lämmöltä Anne Piispanen.

Mustialan monista hyvistä esimerkeistä uusiutuvan energian tuotannossa pääsemme kiertokävelyllä tutustumaan Marko Rantasen opastuksella hakelämpölaitokseen sekä oppilaitoksessa sijaitsevaan navettaan, joka on aikansa edelläkävijä.Biokaasukoereaktorista ja kerääjäkasveista kertovat Jarkko Nummela sekä Maritta Kymäläinen.

Tervetuloa! 

Aika: 9.3.2017 klo 8:30–13:40
Paikka: Mustialan päärakennuksen 2. krs, Vehnä-kokoustila (os. Mustialantie 105, Tammela)

Lisätietoja:

vastuuopettaja Minna Palos (Biotalouden yksikkö, HAMK), minna.palos@hamk.fi, p. 040 567 7627 
opiskelija Johanna Venesmäki, johanna.venesmaki@student.hamk.fi

Euroopan maaseuturahaston rahoittama InforME – Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille  -hanke toteutetaan vuosina 2016–2018. InforME tuottaa maaseudulle helposti ymmärrettävää, esimerkkeihin perustuvaa ja konkreettista energiatietoa. InforMEn päätoteuttajana on Lahden ammattikorkeakoulu, kumppaneinaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Keskusten Liitto.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]