Biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden tutkimusta HAMKin ja yritysten yhteistyöllä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden tutkimusta HAMKin ja yritysten yhteistyöllä

Biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden tutkimusta HAMKin ja yritysten yhteistyöllä

14.12.2018 13:55

Business Finland on myöntänyt 300 000 euron rahoituksen Hämeen ammattikorkeakoulun kestävää kehitystä tukevalle tutkimushankkeelle, joka tähtää fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen rakennusteollisuuden ohutlevytuotteissa. Kaksivuotisen, yhteensä puolen miljoonan euron hankkeen vetovastuussa on HAMK Tech -tutkimusyksikkö (aikaisemmin Ohutlevykeskus) ja tutkimusyhteistyössä on mukana maalinvalmistajia, maalattujen ohutlevymateriaalien ja -tuotteiden valmistajia sekä laitetoimittajia.

Array

Yleisen ympäristötietoisuuden ja vihreiden arvojen korostuminen yhteiskunnassa vaikuttaa monien toimialojen tuotekehitykseen – tämä koskee myös maaleja. Maalien komponentteja korvataan biopohjaisilla komponenteilla ja näin maaleista tulee entistä ympäristöystävällisempiä.

Business Finlandin ja osallistuvien yritysten rahoittaman hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla biopohjaisten maalien käyttöä erilaisissa ohutlevytuotteissa voidaan laajentaa.  Hankkeessa tutkitaan biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitetään ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien edelleen parantamiseksi ja biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Tutkimustyössä huomioidaan ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset.

HAMK Tech -tutkimusyksikön johtaja Jarmo Havula: ”Tutkimushanke on pitkällisen ohutlevyteknologiaan liittyvän tutkimusosaamisen ja yritysyhteistyön tulos. Hanke tuottaa arvokasta tietoa yritysten omiin kehitysprojekteihin, luo pohjaa jatkotutkimukselle sekä kasvattaa edelleen tutkimusyksikön osaamista ja kykyä palvella yrityksiä yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi.”

Materiaalien valmistuksen ympäristövaikutukset kiinnostavat laajasti

Koska maalien ja maalattujen ohutlevytuotteiden – esimerkiksi kattoprofiilien – valmistuksen ympäristövaikutukset kiinnostavat mm. arkkitehtejä ja tuotteiden loppukäyttäjiä yhä enemmän, biopohjaisten maalien kehittäminen on tärkeää maalivalmistajille, maalattujen ohutlevymateriaalien ja -tuotteiden valmistajille sekä laitetoimittajille. Uusilla pinnoitteilla voidaan saavuttaa kilpailuetua markkinoilla, kun voidaan tarjota kuluttajille mahdollisuus valita ympäristöystävällisempiä tuotteita. Yritykset voivat myös hyödyntää uutta tutkimustietoa oman tuotantonsa kehittämisessä.

Hankkeeseen osallistuvan SSAB Europen tuotekehityspäällikkö Antti Markkulan mukaan ”yritys tavoittelee pitkällä tähtäimellä täysin fossiilivapaita maalipinnoitteita. SSAB Europe on mukana hankkeessa, koska laajalla, eri tuotantovaiheiden edustajien yhteistyöllä voidaan kehittää kokonaisvaltaisia, maalin sekä lopputuotteen elinkaaren huomioivia ratkaisuja.”

Aalto-yliopiston teknologiaa

Hankkeessa kokeillaan uusia biopohjaisia, Aalto-yliopiston AaltoCell™ -prosessilla tuotettuja maalikomponentteja. Prosessilla voidaan tuottaa mikrokiteistä selluloosaa, jonka vaikutusta maalin ominaisuuksiin ja kiinnittyvyyteen tutkitaan. AaltoCell™ -selluloosan käyttömahdollisuuksia tutkitaan nyt ensimmäistä kertaa maaleissa.

Kaksivuotinen Co-Innovation-hanke kuuluu Business Finlandin Bio&Circular Finland -ohjelmaan. Hanketta hallinnoi ja johtaa HAMK Tech -tutkimusyksikkö ja yhteistyökumppaneina ovat Piristeel, Samesor, SSAB Europe, Tikkurila ja Weckman Steel.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]