Esteettömät tilat ja informaatio tärkeitä erityisryhmien paloturvallisuudelle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Esteettömät tilat ja informaatio tärkeitä erityisryhmien paloturvallisuudelle

Esteettömät tilat ja informaatio tärkeitä erityisryhmien paloturvallisuudelle

30.05.2018 15:32

Moniaistisesti tarjotuilla ennakkotiedoilla, ennakkoharjoitteluilla ja julkisten tilojen monipuolisella poistumisopastuksella voidaan lisätä turvallisuuden tunnetta.

​Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan paloturvallisuuteensa ovat rajallisia. Siksi esteettömästi saavutettavat tilat ja informaatio, erityisesti moniaistisesti tiedon vastaanottamisen mahdollistavat ja havaitsemista tukevat opastusratkaisut ovat tärkeitä pelastautumisen kannalta. Tällaisia opastusratkaisuja ovat esimerkiksi ääni-, vilkkuvalo-
ja värinähälytyksellä varustetut palohälyttimet, äänimajakoin varustetut poistumisovet ja valaistut hätäpoistumisopasteet ovilla.

Moniaistisesti tarjotuilla ennakkotiedoilla, ennakkoharjoitteluilla ja julkisten tilojen monipuolisella poistumisopastuksella lisätään kaikkien ihmisten turvallisuuden tunnetta. Ympäristöön lisätyt, katkeamattomat moniaistiset poistumisratkaisut ja älykkään turvallisuusteknologian hyödyntäminen lisäävät mahdollisuuksia toimia määrätietoisesti hätäpoistumista vaativissa tilanteissa. Hankkeen pilotissa pilottikohteen henkilöt saatiin poistumisharjoituksissa evakuoitua savukaasualueelta 3 minuutissa ja 15 sekunnissa.

ERÄS-hanke toteutui 1.9.2016–31.10.2017 Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK), Avaava Oy:n ja MIPSoft Oy:n yhteistyönä. Hankkeen rahoitti Palosuojelurahasto. Loppuraportti julkaistiin toukokuun viimeisellä viikolla.

Lisätietoja:
Merja Saarela, tutkimuspäällikkö, Älykkäät Palvelut, HAMK, 03 646 3661 etunimi.sukunimi@hamk.fi

Tutustu hankkeen loppuraporttiin: https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_saarela_et_al_erityisryhmien

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]