HAMK edistää suomalaista koulutusvientiä Kiinaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK edistää suomalaista koulutusvientiä Kiinaan

HAMK edistää suomalaista koulutusvientiä Kiinaan

23.10.2018 14:29

Kiinan toisen asteen koulutuksen reformista vastaava IVEP ja HAMK järjestivät Kiinan Jinanissa China-Finland Education -foorumin. Samalla HAMK allekirjoitti sopimuksen kiinalaisten opettajien täydennyskoulutuksesta.

Hämeen ammattikorkeakoulu on järjestänyt Kiinan toisen asteen koulutuksen reformista vastaavan IVEPin kanssa ensimmäisen China-Finland Education foorumin Jinanissa Kiinassa. Syyskuun lopussa järjestetyllä tapahtumalla oli Kiinan Ministry Of Science and Technologyn sekä Education Ministryn poliittinen tuki. 

Foorumin tavoitteena oli markkinoida suomalaista korkeatasoista koulutus- ja kehittämisosaamista ja tukea Kiinan toisen asteen koulutuksen reformityötä. HAMKin kutsumana suomalaisessa delegaatiossa olivat mukana kolmen yliopiston, kolmen ammattikorkeakoulun sekä seitsemän toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen edustajat HAMKin osallistujien lisäksi. Foorumissa suomalaisosallistujat esittelivät koulutustoimintaansa IVEPin johtoportaalle sekä keskustelivat samalla potentiaalisten kiinalaisasiakkaiden kanssa.

Foorumin yhteydessä IVEP ja HAMK allekirjoittivat yhteistyösopimuksen opettajien täydennyskoulutuksesta.

Pitkän työn tulosta

HAMK aloitti syksyllä 2015 systemaattisen työn koulutusviennin edistämiseksi Kiinaan. Merkittävänä edistysaskeleena on ollut SAFEA-kumppanuuden muodostaminen. Sen myötä HAMK on Kiinan valtion ratifioimana hankintakelpoinen toimija Kiinan koulutusmarkkinoilla ja HAMK kumppaneineen saa käyttää Kiinan valtion OCTO-myyntijärjestelmää.

Asemoitumisensa myötä Kiinan koulutusmarkkinoille HAMK haluaa mahdollistaa kontaktien luomisen myös muille korkeakouluille kansallisesti sekä vahvana alueellisena toimijana tukea toiminta-alueensa toisen asteen koulutuksen järjestäjien kansainvälistymistä ja osaamisen vientiä.

Osa isompaa konferenssia, vaikutusvaltaisia osallistujia

Suomen Pekingin suurlähettiläs, Jarmo Syrjälä, osallistui foorumiin HAMKin kutsuvieraana. Puheessaan Syrjälä nosti esille suomalaisen koulutusjärjestelmän ja oppimiskäsityksen erityispiirteitä ja mahdollisuuksia sekä korosti molemminpuolisia hyötyjä ja mahdollisuuksia kiinalaisten ja suomalaisten toimijoiden koulutusyhteistyössä.

HAMKin ja IVEPin järjestämä China-Finland Education forum järjestettiin osana World Education Day 2018 -konferenssia, joka avattiin korkea-arvoisten kiinalaisten opetussektorin johtajien ja kolmen nobelistin puheilla. Konferenssiin osallistui muun muassa Kiinan varaopetusministeri.

Konferenssin ”What are The Next Big Things in Education” -paneelikeskusteluun osallistui nobelistien rinnalla HAMKin rehtori Pertti Puusaari. Puusaari korosti suomalaisen opettajankoulutuksen ja opettajan merkitystä nuoren tasapainoisen ja kokonaisvaltaisesti hyvän elämänpolun tukijana. Konferenssin aikana Kiinan valtakunnallinen televisio haastatteli rehtori Pertti Puusaarta sekä vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälää muun muassa siitä, miksi Suomi on koulutuksen kärkimaa. Keskustelussa Puusaari ja Ahokallio-Leppälä korostivat Suomen tasa-arvoista koulutusjärjestelmää, jossa opiskelija on keskiössä ja mahdollistajana ovat vahvan pedagogisen ammattitaidon omaavat opettajat.

Kiinalaisten koulutusvaikuttajien puheissa korostuivat tunnistettu tarve kiinalaisen koulutuksen kehittämiseen, uudistamiseen ja kansainvälistämiseen. Suomalainen koulutusosaaminen ja pedagogiikka kiinnostivat erityisen paljon ja puheenvuoroissa korostui halu hahmottaa kiinalaisen koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivoja suomalaista koulutusosaamista mukaillen.

HAMKin vetämälle suomalaisdelegaatiolle kokemus avarsi ymmärrystä kiinalaisesta koulutusmarkkinasta ja sen rakenteesta sekä teki näkyväksi sekä suomalaisten että kiinalaisten toimijoiden kulttuurisidonnaisia käsityksiä oppimisesta ja opettajan roolista.

Lisätietoja:  

Maaret Viskari, myyntipäällikkö, Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö, HAMK, 050 574 5943, etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]