HAMK johtamaan 2,1 miljoonan euron senioritalouden kehityshanketta - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK johtamaan 2,1 miljoonan euron senioritalouden kehityshanketta

HAMK johtamaan 2,1 miljoonan euron senioritalouden kehityshanketta

25.09.2018 13:21

Hämeen ammattikorkeakoulun johtamassa OSIRIS-hankkeessa mukana on kumppaneita viidestä Itämeren maasta.

HAMKin hallinnoima OSIRIS-hanke on saanut merkittävän, 2,1 miljoonan euron Interreg BSR -rahoituksen senioritalouden kehittämiseen Itämeren maiden alueella. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa innovaatiotoimintaa, niin että se vastaa ikääntyvän väestön erityistarpeita ja ratkaisee alueellisia haasteita. Hanke käynnistyy vuoden 2019 alusta ja päättyy kesällä 2021.

OSIRIksen konsortio muodostuu 11 hankepartnerista sekä kahdeksasta muusta yhteistyökumppanista. Hankkeessa on mukana viranomaisia, korkeakouluja ja yrityksiä Suomesta, Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Muun muassa HAMKin strateginen kumppani tanskalaisen VIA University College toimii hankkeessa partnerina.

Väestön muuttuva ikärakenne ja ikääntyminen ovat maailmanlaajuinen ilmiö teollistuneissa maissa. Yli 64-vuotiaiden osuus kasvaa Suomessa jatkuvasti, ja Kanta-Hämeessä ryhmän osuus on nyt yli 23 prosenttia väestöstä. Vuoteen 2021 mennessä osuuden ennustetaan kasvavan yli 26 prosenttiin.

Senioritalous käsittää ikääntyneiden aikuisten tarpeisiin liittyvää liiketoimintaa monilla sektoreilla, kuten terveys ja ravitsemus, vapaa-aika ja hyvinvointi, rahoitus ja kuljetus, asuminen, koulutus ja työllisyys. Senioritalous luo suuret mahdollisuudet sekä kuluttajamarkkinoille että julkiselle sektorille. Maailmanlaajuisen senioritalouden arvioidaan kasvavan 15 000 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kehitys

Vastatakseen tähän globaaliin haasteeseen, HAMK käynnistää kansainvälisen OSIRIS-hankkeen. Sen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella. Se tapahtuu tukemalla innovatiivisia toimijoita uusien ja älykkäiden ikääntyvän väestön erityistarpeisiin suunnattujen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja niiden viemisessä markkinoille.

 ”OSIRIS-hanke on hyvin ajankohtainen ja tärkeä, mutta samalla haastava. HAMKille osallistuminen tähän kansainväliseen projektiin merkitsee vauhtia kansainvälistymiseen, osaamisen kehittämiseen, digitaalisuuden hyödyntämiseen sekä työelämäyhteistyön monipuolistamiseen alueellamme”, sanoo OSIRIS-hankkeen projektipäällikkö Marina Weck Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen päätoteuttaja on HAMKin Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Muut projektitoimijat Suomessa ovat Riihimäen Tilat ja Kehitys yhteistyössä Hämeen liiton, Hämeen Yrittäjien, Forssan Yrityskeskuksen ja HealthSPA ry:n kanssa.

 

Lisätietoja:

Marina Weck, projektipäällikkö, Älykkäät palvelut –tutkimusyksikkö, HAMK, 050 5631221, etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]