HAMK luomassa kotihoidon digitaalista valtakunnallista koulutusta - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK luomassa kotihoidon digitaalista valtakunnallista koulutusta

HAMK luomassa kotihoidon digitaalista valtakunnallista koulutusta

29.10.2018 14:22

Hämeen ammattikorkeakoulun johtamassa hankkeessa rakennetaan sisältöä valtakunnalliselle erikoistumiskoulutukselle. Koulutusta nykyteknologian osaamiseen tarvitaan, kun digitaaliset palvelut yleistyvät vanhusten kotihoidossa.

Hämeen ammattikorkeakoulu johtaa KOTEK-ERKO-hanketta, jossa kehitetään uutta digitaalisen osaamisen erikoistumiskoulutusta kotihoidon asiantuntijoille. Hanke on edennyt yli puolivälin, ja kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Tavoitteena on tämän jälkeen toteuttaa digitaalisen osaamisen erikoistumiskoulutus valtakunnallisesti ammattikorkeakouluverkostossa.

Kotihoidossa ja vanhuspalveluissa erilaiset digitaaliset ratkaisut yleistyvät ja voivat parhaimmillaan tuottaa palveluihin täydennystä sekä erilaisia asiakkaalle soveltuvia yksilöllisiä ratkaisuja. Digitaalisilla palveluilla voidaan lisätä asiakkaan turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi esimerkiksi lääkehoidon tai ravitsemuksen turvaamista voidaan tehostaa. Vuorovaikutteiset sähköiset yhteydet voivat parhaimmillaan tarjota nopean ja turvatun yhteydenoton ammattilaisiin, omaisiin tai ystäviin.

Koulutus on tarpeen, jotta nykyiset ja tulevaisuuden palvelujärjestelmät ja ratkaisumahdollisuudet tunnettaisiin ja niitä osattaisiin hyödyntää perusteellisesti. Näin digipalvelut hyödyttäisivät entistä paremmin asiakkaita, heidän perheitään ja ammattilaisia.

Ammattilaisten ja asiantuntijoiden haasteena on suunnitella ja toteuttaa asiakkailleen mahdollisimman yksilölliset ja asiakasta parhaiten auttavat palveluratkaisut kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Tavoitteeseen pääsemiseksi pyritään kehittämään uudenlaisia tapoja oppia ja rakentaa tulevaisuuden digitaalisia palveluja, toimintaympäristöjä ja palveluväyliä tiedon reaaliaikaiseen tallentamiseen.

Yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti

Kehittämistyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oma Hämeen (SOTE-valmistelun toimija Kanta-Hämeessä), kuntien, hyvinvointiyritysten ja kuntalaisten kanssa. Hankkeen aikana kartoitetaan huolellisesti kaikkien intressiryhmien tarpeita ja toiveita tulevaisuuden kotihoidon palveluista. Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja etsitään myös kansainvälisellä yhteistyöllä, muun muassa ruotsalaisten kollegojen kanssa.

Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö työskentelee hankkeessa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii yliopettaja Seppo Niittymäki ja erityisasiantuntijana tutkijayliopettaja Päivi Sanerma HAMKin Älykkäät palvelut tutkimusyksiköstä.

 

Lisätietoja:

Päivi Sanerma, tutkijayliopettaja, Älykkäät palvelut, HAMK, 050 5745144, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Seppo Niittymäki, hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja, Älykkäät palvelut, HAMK, 040 5006331, etunimi.sukunimi@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]